| Autor: redakcja1

Rynek wołowiny

Według prognozy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w całym 2022 r. światowa produkcja wołowiny zwiększy się o 1% do 58,7 mln ton.

Rynek wołowiny
Wzrost produkcji będzie stymulowany m.in. przez wysokie ceny wołowiny na świecie, odradzający się popyt na wołowinę w sieciach HoReCa po pandemii oraz prognozy rozwoju produkcji na rynkach u części największych globalnych producentów, m.in.: w Australii o 9% do 2,1 mln ton, Brazylii o 3,7% do 9,9 mln ton, Meksyku o 1,4% do 2,2 mln ton i Chinach o 1,7% do 7,1 mln ton.

W Stanach Zjednoczonych produkcja prawdopodobnie utrzyma się na poziomie z 2021 r., tj. 12,7 mln ton, a zmaleje w Argentynie o 1,3% do 2,96 mln ton i Unii Europejskiej o 1,7% do 6,8 mln ton.

Spadek produkcji wołowiny w UE potwierdzają dane Komisji Europejskiej, która przewiduje, że w 2022 r. produkcja wołowiny w UE-27 może wynieść 6,85 mln ton, a więc mniej o 0,5% niż w 2021 r. Będzie to wynik m.in. redukcji o 1% do 75,7 mln szt. pogłowia bydła w UE w grudniu 2021 r. oraz wysokich cen pasz i nośników energii.

W Polsce według danych ARiMR pogłowie bydła wyniosło blisko 6,7 mln szt. i było większe o 1,8% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Równocześnie liczba gospodarstw utrzymujących bydło, w porównaniu ze stanem sprzed roku, uległa spadkowi z 351,6 tys. do 339,7 tys. W okresie styczeń–lipiec 2022 r. uboje przemysłowe bydła, ale bez cieląt)wyniosły 624 tys. ton w wadze żywej i były mniejsze o 3% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: