| Autor: mikolaj

Skup mleka w Polsce. Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej dalej powyżej 8%

Według danych zebranych przez system informatyczny Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w okresie od kwietnia do końca listopada 2014 r. ilość skupionego mleka w Polsce wyniosła 7,15 mld kg.

Skup mleka w Polsce. Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej dalej powyżej 8%

Skup mleka

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 8 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 72,92%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 72,17%.

W okresie IV-XI 2014 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,57% niż w tym samym okresie roku 2013/2014.

W listopadzie 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 811,9 mln kg mleka, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem.

Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej dalej powyżej 8%

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.


Tagi:
źródło: