| Autor: mikolaj

Skup mleka w Polsce. Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej spadło do 7%

Według danych zebranych przez system informatyczny Agencji Rynku Rolnego na dzień 26 stycznia 2014 r. w okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. ilość skupionego mleka w Polsce wyniosła 7,99 mld kg.

Skup mleka w Polsce. Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej spadło do 7%

Skup mleka

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 80,86%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 80,56%.

W okresie IV - XII 2014 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,88% niż w tym samym okresie roku 2013/2014.


W grudniu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 842,29 mln kg mleka, tj. o 1,69% więcej niż przed rokiem.

Ryzyko przekroczenia kwoty mlecznej wynosi 7%

W przypadku, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 7%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.Tagi:
źródło: