| Autor: redakcja1

W pierwszym kwartale 2016 r. skup mleka wzrósł do 2,66 mld litrów

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w pierwszym kwartale 2016 r. skup mleka do zakładów mleczarskich wyniósł 2,66 mld litrów i w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem wzrósł o 9,8%. Oznacza to, że w I kw. br. do przerobu trafiło o 238 mln litrów mleka więcej niż przed rokiem. Jak podaje Bank BGŻ BNP Paribas, połowa dodatkowego mleka pochodziła z województw: mazowieckiego i podlaskiego.

W pierwszym kwartale 2016 r. skup mleka wzrósł do 2,66 mld litrów

Skup mleka w Polsce

W marcu br. dynamika zwyżki skupu mleka w skali rocznej wyniosła 9,2 proc. i była większa od notowanej w lutym według danych uwzględniających korektę liczby dni. W pierwszym roku po zniesieniu kwot, tj. w okresie IV 2015-III 2016 w Polsce nabyto 10,8 mld l mleka, czyli o 5,2 proc. więcej niż w ostatnim roku kwotowym.

W pierwszym kwartale 2016 r. największą dynamikę wzrostu skupu mleka według siedziby producenta odnotowano w woj. pomorskim o 16,5 proc. do 79 mln l, śląskim o 12,1 do 54 mln l i mazowieckim o 12 proc. do 564 mln l. Skup mleka w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim wzrósł o 11,6 proc. odpowiednio do 553 i  193 mln l. Większą, niż średnia w kraju, dynamikę dostaw zaobserwowano jeszcze w woj. wielkopolskim, gdzie dostawy mleka zwiększyły się o 11 proc. do 426 mln l. 

Co ciekawe najgłębszą dynamiką obniżkę skupu mleka charakteryzowało się woj. lubuskie, gdzie zmalało o 9,4 proc. do 20,4 mln l. Z jednej strony pogłowie krów mlecznych  w tym województwie w grudniu 2015 r. w porównaniu z grudniem 2014 r. obniżyło się o 1 proc. Niemniej jednak, w woj. lubuskim  poziom cen mleka w marcu br., był jednym z najwyższych w kraju, co może prowadzić do wniosku, że cześć mleka z tego województwa nabywana jest przez mleczarnie niemieckie i nie jest rejestrowana w danych. Co więcej, tezę tę może potwierdzać obniżka skupu obserwowana w woj. zachodniopomorskim o 2,9 proc. do 36 mln l mimo, że i w tym województwie ceny mleka były wyższe od średnich w kraju.

Ceny skupu mleka w dół

Większy skup mleka w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej ma wpływ na dalszą zniżkę cen skupu mleka, za które zdaniem GUS w marcu br. mleczarnie płaciły dostawcom 1,06 zł/l, a więc o 3,3 proc. mniej niż w lutym br., podczas gdy w latach 2005-2015 spadki cen w marcu wynosiły tylko 0,1 proc. W relacji rocznej ceny skupu mleka w marcu 2016 r. były niższe o 12,5 proc.

Znaczącą zniżkę rentowności produkcji mleka nie wpłynął na spadek cen bydła mlecznego na targowiskach. Jak wynika z danych GUS, w marcu br. ceny krów dojnych były o 10,3 proc. większy niż przed rokiem, a ceny jałówek jednorocznych pozostawały na podobnym poziomie.Tagi:
źródło: