| Autor: redakcja1

Spożycie wołowiny w Polsce

W Polsce poziom konsumpcji wołowiny jest mniejszy niż w UE.

Spożycie wołowiny w Polsce
Jak wynika z szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. przeciętny mieszkaniec Polski mógł skonsumować 3,3 kg mięsa wołowego w odniesieniu do 3,2 kg w 2017 r. Jednocześnie konsumpcja wołowiny w UE-28 w 2018 r. mogła wynieść 10–11 kg na osobę, w krajach tzw. starej Unii (UE–15) – 12–13 kg, a w nowych krajach członkowskich (UE–13) – 3–4 kg na osobę.
 
Stopniowa poprawa dochodów ludności oraz zwiększające się pogłowie mięsnych ras bydła, których mięso odznacza się lepszymi właściwościami kulinarnymi będą sprzyjały dalszemu wzrostowi krajowego spożycia mięsa wołowego. W 2019 r., w ocenie IERiGŻ–PIB, może ono wynieść 3,4 kg na mieszkańca.


Tagi:
źródło: