| Autor: redakcja1

Stosunek cen zbytu produktów mleczarskich do cen skupu mleka

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. stosunek cen zbytu większości przetworów mleczarskich do cen skupu mleka były podobne jak przed rokiem. Wyjątek stanowiły proszki mleczne oraz masło.

Stosunek cen zbytu produktów mleczarskich do cen skupu mleka
Jak wynika z danych GUS, w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r., cena skupu mleka w Polsce wyniosła 139,49 zł netto za 100 litrów i była o 0,5% większa niż w porównywalnym czasie 2018 r.
 
Ceny zbytu serów dojrzewających przez producentów były podobne jak przed rokiem. W efekcie czego relacje cen zbytu sera edamskiego wobec cen skupu mleka zmniejszyły się o 0,2%, podczas gdy w przypadku serów Gouda polepszyły się o 1,6%.
 
W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. ceny zbytu mleka spożywczego były o 0,3% wyższe niż przed rokiem, co w konsekwencji oznaczało 0,2% pogorszenie relacji w odniesieniu do cen płaconych producentom za mleko. Z kolei w przypadku stosunku cen zbytu jogurtów naturalnych odnotowano 4,7% spadek.
 
Największe pogorszenie relacji cenowych zaobserwowano w przypadku masła. Ceny masła w blokach w pierwszych dwóch miesiącach br. były o 14,6% niższe niż w tym samym okresie przed rokiem, co w w efekcie przełożyło się na 15% pogorszenie relacji w porównaniu do cen skupu mleka. Należy natomiast zauważyć, że ze względu na wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku, stosunek cen zbytu tego produktu wobec cen skupu mleka poprawił się o 10,6%.


Tagi:
źródło: