| Autor: redakcja1

Światowy rynek mleka

Światowy rynek mleka od początku 2023 r. charakteryzował się wzrostem produkcji u największych eksporterów produktów mlecznych, spowodowanym opłacalnością produkcji surowca przy jednoczesnej redukcji globalnego zapotrzebowania, m.in. ze względu na malejącą globalną siłę nabywczą konsumentów.

Światowy rynek mleka
Międzynarodowy rynek mleka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. znajdował się w dalszym ciągu w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego, co miało odzwierciedlenie w trendzie do spadków globalnych cen mleka i produktów mlecznych.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2023 r. zaobserwowano zatrzymanie trwających od ponad roku miesięcznych obniżek wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO. W październiku 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 111,3 pkt, a więc większym o 2,4 pp. niż we wrześniu 2023 r., ale mniejszym o 28 pp. niż przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: