| Autor: redakcja1

Światowy rynek mleka

Światowy rynek mleka od początku 2023 r. charakteryzował się zwiększającą się produkcją u największych eksporterów produktów mlecznych, spowodowaną rentownością produkcji surowca przy jednoczesnej redukcji globalnego popytu (również ze strony Chin), m.in. ze względu na malejącą światową siłę nabywczą konsumentów.

Światowy rynek mleka
Międzynarodowy rynek mleka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. znajdował się w dalszym ciągu w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego, co miało odzwierciedlenie w trendzie do obniżek globalnych cen mleka i produktów mlecznych. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2023 r. zaobserwowano zatrzymanie trwających od ponad roku miesięcznych spadków wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO. W październiku 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 111,3 pkt, tj. o 2,4 pp. wyższej niż we wrześniu 2023 r., ale o 28,0 pp. mniejszej niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: