| Autor: redakcja6

Sytuacja cenowa na rynku mleka w UE (II półrocze 2013)

W drugiej połowie 2013 roku obserwowano dynamiczny wzrost cen mleka w Unii Europejskiej w punktach skupu - podała FAMMU/FAPA.

Sytuacja cenowa na rynku mleka w UE (II półrocze 2013)
Według Komisji Europejskiej średnie ceny skupu mleka w II połowie 2013 roku rosły bardzo dynamicznie i we wrześniu średnia ważona cena skupu mleka w Unii Europejskiej była przekroczyła o niemal 20% cenę z analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu miesiąca oznacza to około 4,3% zwyżkę.
 
W dziewiątym miesiącu bieżącego roku za mleko we Wspólnocie producenci otrzymywali w skupie przeciętnie 38,46 EUR/100 kg. Natomiast w dawnej Piętnastce stawki były nieco większe, bo wynosiły średnio 39,3 EUR/100 kg. Niższe ceny skupu odnotowano w dwunastce nowych państw członkowskich, gdzie ceny kształtowały się przeciętnie na poziomie 33,02 EUR/100 kg.
 
U jednego z czołowych producentów mleka - Niemiec, za 100 kg mleka można było uzyskać 36,00 EUR/100 kg, czyli o niemal 32,6% więcej niż przed rokiem. Natomiast w Holandii odnotowano zwyżkę rzędu 29,7% do 41,5 EUR/100 kg. Z kolei we Francji ceny skupu mleka były we wrześniu 2013 r. o 15,3% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku i wyniosły 37,22 EUR/100 kg.
 
Na terenie wszystkich krajów Wspólnoty nie zaobserwowano spadków cen skupu mleka w skali roku. Największą ich zwyżkę w roku odnotowano na Litwie, gdzie tempo wzrostu wynosiło aż 38,15%. Wysokie wzrosty cen miały miejsce także w innych mniej i bardziej istotnych krajach Unii Europejskiej pod względem produkcji mleka: np. w Luksemburgu i Niemczech, gdzie tempo wzrostu wyniosło odpowiednio 30,5% i 29,7%).
 
Jak zaznacza FAMMU/FAPA, niższą dynamiką wzrostu cechowały się natomiast ceny skupu w Grecji (+0,78%), a także w Malcie (+3,87%), Finlandii (+3,96%) i w Rumunii (+5,95%).
 
Warto przy tym zaznaczyć, iż najbardziej znaczące mleczarnie w Unii Europejskiej, płaciły w dziewiątym miesiącu ubiegłego roku o 19% więcej niż we wrześniu 2012 roku.
 
W Polsce natomiast ceny skupu surowca wyniosły 32,64 EUR/100 kg i były o 16,03% wyższe w relacji rocznej. Według danych GUS średnia cena skupu była o 20% wyższa wobec wartości sprzed roku i wyniosła 138,34 zł/100 kg, co oznacza stawkę przekraczającą o 5% poprzedni rekord z 2007 roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!