| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na rynku wołowiny

W UE w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. zaobserwowano obniżkę cen bydła rzeźnego.

Sytuacja cenowa na rynku wołowiny
Było to spowodowane rozprzestrzeniającą się w Europie i na świecie pandemią koronawirusa skutkującą obostrzeniami wprowadzonymi przez poszczególne państwa. Zaimplementowane ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, a także zamknięcie granic i punktów gastronomicznych miały negatywny wpływ na kondycję sektora wołowiny. W maju i czerwcu 2020 r., w wyniku częściowego zniesienia obostrzeń, sytuacja w niektórych krajach uległa polepszeniu, co spowodowało wyhamowanie spadków cen.
 
W czerwcu 2020 r. w UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 kształtowała się w granicy 354,21 euro/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem wyższej o 2% niż w maju 2020 r., ale o 1% niższej niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 287,86 euro/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 19% mniejsza od średniej ceny w UE. W lipcu 2020 r. na terytorium UE ceny wołowiny podlegały tygodniowym wahaniom. W dniach 20–26.07.2020 r. unijni dostawcy za bydło rzeźne, podobnie jak miesiąc wcześniej, otrzymywali 349,75 euro/100 kg masy poubojowej schłodzonej. W wyniku postępującego procesu integracji i globalizacji na poziom cen produktów rolnych w Polsce, w tym również wołowiny, mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również sytuacja cenowa u największych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro i dolara amerykańskiego. Jest to związane z dużym udziałem wysyłki wołowiny w krajowej produkcji.
 
W Polsce od października 2019 r. do lutego 2020 r. utrzymywała się zwyżkowa tendencja ceny skupu bydła rzeźnego. W marcu i kwietniu 2020 r., na skutek rozprzestrzeniania się na świecie, w tym także i w Europie oraz w Polsce, pandemii COVID-19 ceny wołowiny uległy dynamicznej spadkowi, spowodowanej ograniczeniami handlowymi między krajami Wspólnoty oraz zmniejszeniem zapotrzebowania ze strony branży HoReCa, która jest znaczącym odbiorcą tego gatunku mięsa. Działania te spowodowały spadek popytu na asortyment wołowy w Polsce i na rynku UE. W wyniku czego zmalała ilość ubijanego bydła w kraju, a jego cena w kwietniu br. (dane GUS) obniżyła się do 6,12 zł/kg w przypadku bydła ogółem i 6,22 zł/kg względem młodego bydła.
 
W następnych miesiącach, w wyniku stopniowego luzowania obostrzeń w gospodarce, zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz związanym z tym przywracaniem funkcjonowania punktów gastronomicznych, bazy hotelarskiej i ruchu międzynarodowego nastąpiła zwyżka zapotrzebowania, mająca przełożenie na ceny żywca wołowego. W czerwcu 2020 r. krajowi dostawcy za bydło ogółem, ale z wykluczeniem cieląt otrzymywali 6,27 zł/kg, a za młode bydło – 6,37 zł/kg, w obu przypadkach o 1% więcej niż w maju 2020 r. Jednocześnie cena bydła była większa o 3,5% niż przed rokiem, a młodego bydła – o 5%.
 
W lipcu 2020 r. tygodniowe ceny żywca wołowego kształtowały się poniżej poziomów z czerwca br. W dniach 20–26.07.2020 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały bydło rzeźne po 6,05 zł/kg w stosunku do 6,04 zł/kg przed miesiącem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!