| Autor: redakcja1

Ubój bydła i jego eksport

Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. o 6,7% do 1090 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 9,5%, jałówek o 14%, krów o 1% oraz spadek ubojów cieląt o 10%.

Ubój bydła i jego eksport
Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 50,2%, a następnie krowy - 30%, choć udział tych ostatnich obniżył się o 1,7 pkt. proc. Może to zwiastować spowolnienie stopy redukcji pogłowia krów mlecznych. Większy udział w ubojach miały jałówki - 16%, a mniejszy cielęta – 3,4%.
 
Jak wskazuje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. był wyższy o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wypadkową zwyżki wysyłki mięsa schłodzonego o 2%, mięsa mrożonego o 23%, mięsa solonego i wędzonego prawie 5-krotnie oraz mniejszego wywozu bydła domowego i hodowlanego o odpowiednio o 30% i 3% oraz przetworów wołowych o 1%.
 
Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił 91%. Przywóz żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został obniżony o 11% do 34,8 tys. ton.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!