| Autor: redakcja1

Ubój krajowego bydła

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. uboje przemysłowe bydła, ale bez cieląt wyniosły 624 tys. ton w wadze żywej i były o 3% niższe niż przed rokiem.

Ubój krajowego bydła
W Polsce produkcja wołowiny kilkukrotnie przewyższa krajowe zużycie. W efekcie czego stopień samowystarczalności żywnościowej na rynku wołowiny, tj. liczonej jako relacja produkcji ogółem do zużycia wewnętrznego kształtuje się na poziomie 403–441%.

Wysoki poziom tego wskaźnika wynika z niewielkiego, wynoszącego około 3 kg, krajowego spożycia wołowiny na jednego mieszkańca w odniesieniu do dużego wolumenu produkcji. Powstała w ten sposób nadwyżka podaży nad popytem pozwala na sprzedaż za granicę ponad 80% produkowanego w kraju asortymentu wołowego.


Tagi:
źródło: