| Autor: redakcja1

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-IX 2014)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w okresie I-IX 2014 r. kraje Wspólnoty zaimportowały w ekwiwalencie mięsa w sumie 246,7 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, a więc o 1,2% mniej niż przed rokiem – podaje FAMMU/FAPA.

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-IX 2014)

Import wołowiny

Najwięcej tego gatunku mięsa sprowadzono tradycyjnie z Brazylii - 106,7 tys. ton, Urugwaju - 37,8 tys. ton oraz z Argentyny - 30,9 tys. ton. Udział tych trzech państw w imporcie w sumie do Unii ukształtował się w granicy 71,1%. W analizowanym czasie przywieziono również 24,7 tys. ton wołowiny z Australii oraz 17,2 tys. ton z USA. Import tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii wyniósł 11,9 tys. ton, a ze Szwajcarii - 4 tys. ton.

Eksport wołowiny

W okresie I-IX br. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie 403,5 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, czyli to wzrost o 23,2% niż w analogicznym okresie 2013 r. Handel z Rosją jeszcze przed embargiem był większy o 78,3% do 87,8 tys. ton, a wysyłki do Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz do Szwajcarii wzrosły odpowiednio o 37,6% do 24,8 tys. ton, o 8,5% do 8,5 tys. ton oraz o 4,9% do 21,3 tys. ton.
 
Zwyżka tych towarów trafiła z Unii do Wybrzeża Kości Słoniowej więcej o 37,2% do 20,5 tys. ton, Libanu o 45,9% do 27,8 tys. ton, Kosowa o 45,9% do 5 tys. ton i Albanii o 6,3% do 2,3 tys. ton.
 
Przywozy do Turcji malały, tym samym wynosząc jedynie 3,6 tys. ton. Zmniejszyła się również wysyłka tych towarów do Ghany o 12,5% do 25,9 tys. ton oraz do Norwegii o 37,1% do 6,2 tys. ton.

UE eksporterem netto

W okresie I-IX 2014 r. Wspólnota pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. W związku z tym, biorąc pod uwagę ujemny bilans wynoszący 49,5 tys. ton w handlu mięsem wołowym, w tym świeżym, chłodzonym, mrożonym oraz konserwowanym można zauważyć, iż Unia była w okresie styczeń-wrzesień br. importerem netto tego gatunku mięsa.Tagi:
źródło: