| Autor: redakcja1

Skup mleka w Polsce. W 2016 r. skupiono 10,82 mld liltrów mleka

Według danych GUS (za Sparks) w grudniu 2016 r. w Polsce skupiono 891 mln litrów mleka, tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zatem grudzień 2016 r. był drugim kolejnym miesiącem, w którym wolumen skupu mleka w Polsce był większy w relacji rocznej.

Skup mleka w Polsce. W 2016 r. skupiono 10,82 mld liltrów mleka

Skup mleka w Polsce

Łącznie w 2016 r. w kraju skupiono 10,82 mld l mleka, tj. o 2,6% więcej niż w 2015 r. Należy pamiętać, że w 2016 r. luty miał 29 dni. Gdyby zatem porównywać taką samą liczbę dni, to dynamika wzrostu wyniosłaby 2,3%, a wielkość skupu byłaby nieznacznie poniżej 10,8 mld l. Warto też odnotować, że w 2016 r. dynamika wzrostu była słabsza niż w dwóch poprzednich latach kiedy wyniosła 2,9% i 7,2%.
 
W 2016 r. tradycyjnie najwięcej mleka (wg siedziby producenta) skupiono w woj. mazowieckim (2,31 mld l), podlaskim (2,26 mld l) i wielkopolskim (1,67 mld l) oraz warmińsko-mazurskim (0,87 mld l). Warto jednak zwrócić uwagę, że z wyjątkiem woj. mazowieckiego dynamika wzrostu skupu w tych woj. była wyższa niż przeciętna w kraju. W związku z tym rośnie koncentracja w produkcji mleka - udział czterech największych województw w łącznym wolumenie skupionego mleka w Polsce wzrósł o 0,7 pkt. proc. do 65,6%. Co ciekawe największą dynamiką wzrostu skupu mleka charakteryzowało się woj. śląskie, gdzie skup zwiększył się o 7,4%, co może wiązać się z mniejszym spadkiem pogłowia. Jak wskazuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, w woj. śląskim pogłowie krów mlecznych w czerwcu 2016 r. było o 2,3% mniejsze niż przed rokiem, podczas gdy w Polsce było mniejsze o 5,9%.
 
Warto też zauważyć, że na pięć woj. o najmniejszym wolumenie skupu mleka w czterech z nich (lubuskim, podkarpackim zachodniopomorskim i dolnośląskim) w 2016 r. wielkość skupu mleka w porównaniu z 2015 r. obniżyła się.


Tagi:
źródło: