| Autor: redakcja1

W 2017 r. koszty w branży mleczarskiej wzrosły bardziej niż przychody

Większa ilość przerobionego mleka oraz wyższy niż przed rokiem poziom cen zbytu produktów mleczarskich wpłynęły na zdecydowany zwiększenie się przychodów firm zajmujących się przetwórstwem mleka. Warto jednak zauważyć, że koszty działalności wzrosty w większym stopniu niż przychody.

W 2017 r. koszty w branży mleczarskiej wzrosły bardziej niż przychody
Jak wynika z danych Pont-Info, w 2017 r. przychody firm branży mleczarskiej, zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyły się o 21,5% do rekordowego poziomu 34,1 mld zł. Przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka wzrosły w większym stopniu niż przychody firm zajmujących się produkcją artykułów spożywczych ogółem, co w efekcie spowodowało zwyżkę udziału tego sektora w przychodach branży spożywczej z 13,8 do 15,5%. Większe przychody branży mleczarskiej wynikały przede wszystkim z wyższych cen otrzymywanych za większość produktów. Ceny zbytu masła były o 52% większe niż w 2016 r. ceny serów Edam i Gouda wzrosły po 20%, a OMP o 2%. Kolejnym czynnikiem, oddziałującym na zwyżkę przychodów branży, był zwiększony przerób mleka - w 2017 r. do skupu trafiło o 4,7% więcej mleka niż przed rokiem.
 
Koszty działalności branży wzrosły w większym stopniu niż przychody, bo o 21,6% do 33,3 mld zł, co w spornym stopniu wynikało z wyższych cen płaconych producentom za mleko, gdzie cena skupu mleka była o 25,1% większa niż w 2016 r.
 
W wyniku wyższej dynamiki wzrostu kosztów niż przychodów, wskaźniki opłacalności mleczarni uległy minimalnemu spadkowi. Stopa zysku brutto zmalała z 2,38% w 2016 r. do 2,32% w 2017 r., a na poziomie netto zmniejszyła się z 1,94 do 1,84%. Na obniżkę rentowności wpłynęła przede wszystkim druga połowa roku, gdyż w I p. 2017 r. wskaźnik zysku netto wyniósł 3,05%, co było związane ze spadkiem cen zbytu większości produktów mleczarskich w IV kw. 2017 r. przy wzrastających cenach płaconych rolnikom za mleko.


Tagi:
źródło: