| Autor: redakcja3

Copa-Cogeca na temat wołowiny

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”. Głównymi tematami poruszonymi podczas zebrania były: przygotowanie posiedzenia grupy doradczej; najnowsze informacje nt. oznaczania pochodzenia mięsa owiec, kóz, wieprzowiny i drobiu; ramy polityki UE w zakresie klimatu i energii do roku 2030.

Copa-Cogeca na temat wołowiny

Przewodniczący grupy roboczej na wstępie zebrania poprosił uczestników o przedstawienie danych rynkowych. Następnie Pani Camelia Gyorffy, koordynująca pracę grupy roboczej „wołowina” zapoznała uczestników posiedzenia z informacjami z Komisji na temat prognoz rynkowych łącznie z produkcją i konsumpcją na świecie.

Zdaniem delegacji francuskiej sytuacja na rynku europejskim i światowym nie jest łatwa z powodu wysokiego poziomu konkurencji a negocjacje z pośrednikami w tym supermarketami są bardzo trudne. Nowa reforma WPR nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów i z perspektywy francuskiej wielu rolników będzie musiało porzucić swoją produkcję. Należy zauważyć ponadto, że import mięsa na rynki europejskie wzrasta i będzie miał tendencje wzrostowe ze względu na umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Należy jednak chronić naszą europejską produkcję i nie otwierać rynków europejskich na produkty, które nie spełniają warunków określonych przez unijne normy.

W związku z faktem, że sytuacja na rynku europejskim jest bardzo trudna i na najbliższe lata nie przewiduje się poprawy, należy znaleźć rozwiązania i dyskutować w szerszym gronie na temat promocji, ponieważ konsumenci nie mają świadomości, że zwierzęta hodowane na ubój są hodowane naturalnie a tego faktu nie umiemy wykorzystać, zaznaczył przedstawiciel delegacji francuskiej.

Wspólny projekt na rzecz produkcji mógłby być rozwiązaniem dla tej sytuacji, należy podjąć rozmowy i wywierać presję na Komisję w tej kwestii. Model produkcji powinien ulec zmianie w krajach członkowskich ponieważ import mięsa jest nieunikniony w związku z negocjacjami handlowymi z Kanadą i USA, podkreśliła ponownie delegacja francuska.

Następnie pani Francesca Bignami, koordynująca w Sekretariacie grupy robocze dotyczące wdrażania WPR przedstawiła najnowsze informacje na temat pakietu aktów delegowanych. Pierwszy pakiet tych aktów już został przyjęty w marcu, kolejny pakiet będzie przedstawiony jeszcze w kwietniu. Zakończenie aktów delegowanych i wykonawczych odbędzie się w tym samym czasie. W ramach konsultacji Copa-Cogeca przedstawiła swoje poprawki dotyczące miedzy innymi statusu młodego rolnika jak również produkcji i upraw na terenach ekologicznych. Zazielenianie staje się filarem i podstawą wszystkich płatności. Komisja będzie monitorowała zazielenianie i po roku wyda opinię na temat funkcjonowania tego narzędzia biorąc również pod uwagę możliwość spadku ilości gruntów przeznaczonych pod uprawy.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!