| Autor: redakcja1

W czerwcu spadły ceny pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w czerwcu pasze dla bydła kosztowały mniej o 0,7% niż miesiąc wcześniej, czyli 1534 zł/t.

W czerwcu spadły ceny pasz dla bydła
Ceny sprzedaży pasz dla bydła

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od maja do czerwca 2020 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie mieszanek paszowych mineralnych – o 2,4% do 2923 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych o 2% do 1388 zł/t, a także preparatów mlekozastępczych – 1,4% do 4862 zł/t oraz spadek cen premiksów w przeliczeniu na 1% o 23,5% do 2418 zł/t i mieszanek paszowych uzupełniających – 2,7% do 1292 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła uniwersalnych, bo o 2,4% do 3456 zł/t, a największy spadek – krów mlecznych – o 2,9% do 1241 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 76,4% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 0,2%. Co ciekawe, jedynie udział mieszanek paszowych dla krów mlecznych się zmniejszył o 0,9%, a uniwersalnych wzrósł najmocniej, bo o 2,8%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do opasów, bo o 8,3% do 2443 zł/t, a największy spadek do cieląt o 6,4% do 2888 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 4,5%, a najmniejszy – cieląt – 0,1%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla krów mlecznych o 0,4% do 2615 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,7%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!