| Autor: redakcja1

W grudniu wzrosły ceny pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w grudniu pasze dla bydła kosztowały więcej o 0,7% niż miesiąc wcześniej, czyli 1650 zł/t.

W grudniu wzrosły ceny pasz dla bydła
Ceny sprzedaży pasz dla bydła

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od listopada do grudnia 2020 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1%– o 6,1% do 2933 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych o 3% do 1479 zł/t, preparatów mlekozastępczych – 1,2% do 5025 zł/t, mieszanek paszowych uzupełniających – 2,2% do 1381 zł/t, a także mieszanek paszowych mineralnych o 4,3% do 2906 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła krów mlecznych, bo o 2,7% do 1332 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 75,5% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 0,2%. Co ciekawe, udział mieszanek paszowych dla cieląt zmniejszył najbardziej, bo o 10,2%, a krów mlecznych wzrósł najmocniej, bo o 2,2%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do opasów, bo o 12,1% do 2605 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 5%, a najmniejszy – cieląt – 0,2%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla opasów o 3,8% do 2539 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 1,4%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: