| Autor: redakcja1

W listopadzie wzrosły ceny pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w listopadzie pasze dla bydła kosztowały więcej o 4,8% niż miesiąc wcześniej, czyli 1638 zł/t.

W listopadzie wzrosły ceny pasz dla bydła
Ceny sprzedaży pasz dla bydła

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od października do listopada 2020 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie mieszanek paszowych uzupełniających – o 4,7% do 1352 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych o 4,2% do 1436 zł/t i preparatów mlekozastępczych – 1,9% do 4983 zł/t, premiksów w przeliczeniu na 1% – 3,6% do 2764 zł/t, a także spadek cen mieszanek paszowych mineralnych o 1% do 1284 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła uniwersalnych, bo o 5,8% do 3402 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 73,9% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 0,2%. Co ciekawe, udział mieszanek paszowych dla krów mlecznych zmniejszył najbardziej, bo o 2,1%, a uniwersalnych wzrósł najmocniej, bo o 10,1%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do cieląt, bo o 5,4% do 2940 zł/t, a największy spadek do opasów o 3% do 2324 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 5,1%, a najmniejszy – cieląt – 0,1%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej potaniały premiksy przeznaczone dla opasów o 20,3% do 2445 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,7%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: