| Autor: redakcja1

Większy skup bydła

W okresie styczeń-maj 2017 r. zakupiono 170,1 tys. ton bydła, a więc o 4,2% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 81,2 tys. ton wołowiny, co oznacza wzrost o 6,6%.

Większy skup bydła
Przeciętna cena skupu bydła wyniosła w tym czasie 6,24 zł/kg i była o 5,8% większa niż przed rokiem, a w maju br. o 3,1% do 6,28 zł/kg. Cena skupu młodego bydła wyniosła w maju br. 6,44 zł/kg i była podobna jak przed miesiącem.
 
Według Doroty Pasińskiej z IERiGŻ, wzrost cen skupu żywca wołowego, przy niskich cenach pasz wpłynęło na poprawę stosunku cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych pięciu miesiącach br. niż w porównywalnych miesiącach 2016 r. Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.
 
W trzecim tygodniu czerwca 2017 r., tak jak do tej pory, najmniejsze ceny skupu notowano w regionie północnym - 5,76 zł/kg, a najwyższe w regionie południowym - 6,50 zł/kg. Ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym - 10 533 zł/t, a byków w regionie centralnym - 12 334 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym odpowiednio 13 004 i 11 179 zł/t.


Tagi:
źródło: