ceny skupu bydła i strony powiązane

 • 2019-05-21

  Wzrost produkcji polskiej wołowiny

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-marzec 2019 r. skupiono w Polsce 105,0 tys. t bydła, a więc o 4% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 51,3 tys. t wołowiny, co daje wzrost o 7,7%.

 • 2018-11-17

  Mniejszy skup bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. skupiono 533,7 tys. t bydła w wadze żywej, czyli to mniej o 3,9% niż w roku poprzednim.

 • 2018-10-24

  Mniejszy skup bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. skupiono 501 tys. t bydła wagi żywej, a więc o 2,9% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2018-09-25

  Wzrost skupu bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. skupiono 252,6 tys. t bydła (wagi żywej), czyli o 2,9% więcej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 114 tys. t wołowiny, co oznacza spadek o 4,2%.

 • 2017-12-28

  Ceny bydła i wołowiny

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-październik 2017 r. skupiono 593,4 tys. ton bydła w wadze żywej, czyli o 13% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 171 tys. ton wołowiny, co oznacza zwyżkę o 11%.

 • 2017-10-20

  Ceny wołowiny

  Bydło i mleko

  Na poziomie detalu od stycznia do sierpnia 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 2,6%, a cielęce o 1,7%.

 • 2017-10-21

  Skup i cena bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-sierpień 2017 r. skupiono 515,9 tys. ton bydła w wadze żywej, tj. o 11,3% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 137,0 tys. ton wołowiny, co daje wzrost o 10,8%.

 • 2017-07-20

  Wzrost cen wołowiny

  Bydło i mleko

  Na poziomie detalu od stycznia do maja 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 2,2%, a cielęce o 1,5%.

 • 2017-07-18

  Większy skup bydła

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-maj 2017 r. zakupiono 170,1 tys. ton bydła, a więc o 4,2% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 81,2 tys. ton wołowiny, co oznacza wzrost o 6,6%.

 • 2017-07-06

  Większa produkcja wołowiny

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. skupiono o 1,8% więcej bydła w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego - 134,4 tys. ton ż. w., a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 63,5 tys. ton wołowiny, czyli o 4,1% więcej niż przed rokiem.

 • 2017-05-18

  Lepsza sytuacja na rynku wołowiny w I kw. 2017 r.

  Bydło i mleko

  W pierwszym kwartale 2017 r. wzrosły ceny bydła. Zakupiono też o 4,2% więcej bydła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (103,5 tys. ton ż. w.), a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 48,5 tys. ton wołowiny, tj. o 7,8% więcej niż przed rokiem.

 • 2017-04-18

  Więcej bydła w skupie

  Bydło i mleko

  W okresie styczeń-luty 2017 r. skupiono o 4,4% więcej bydła w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 30,7 tys. ton wołowiny, czyli o 5,9% więcej niż przed rokiem.

 • 2017-04-17

  Płatności do bydła domowego

  Bydło i mleko

  Podobnie jak przed rokiem rolnicy w 2017 r. będą mogli otrzymać wsparcie w formie płatności do bydła domowego. Dotacje te mogą uzyskać rolnicy posiadający od 3 do 20 sztuk młodego bydła, którego wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy.

 • 2017-03-20

  W styczniu do skupu trafiło o 10% więcej bydła niż rok temu

  Bydło i mleko

  W styczniu 2017 r. skupiono o 9% więcej bydła w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego, a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 15 tys. ton wołowiny, czyli o 4,9% więcej niż przed rokiem.

 • 2017-03-06

  W 2016 r. skup bydła spadł po raz pierwszy od lat

  Bydło i mleko

  W 2016 r. po raz pierwszy od kilku lat skupiono o 0,9% mniej bydła w porównaniu z rokiem poprzednim do 589,7 tys. ton wagi żywej bydła. Było to jednak o 45,7% więcej niż w 2012 r.