| Autor: redakcja1

Eksport wołowiny z UE wzrósł o 15%. Największą dynamiką wzrostu wysyłki charakteryzowała się Polska

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. całkowity kontyngent wywozu wołowiny z UE w ekwiwalencie tuszy wyniósł 263,1 tys. t. i był o 14,7% wyższy niż w porównywalnym okresie przed rokiem - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Eksport wołowiny z UE wzrósł o 15%. Największą dynamiką wzrostu wysyłki charakteryzowała się Polska

Eksport wołowiny z UE

Jak wynika z danych Eurostat, najbardziej dynamicznie rozwijał się wywóz zwierząt żywych, których sprzedaż na rynki pozaunijne wzrosła o 34,2% do 86 tys. t w wadze tuszy. Eksport mięsa mrożonego zwiększył się o 17,6% do 43,5 tys. t, a świeżego i schłodzonego o 10,9% do 40,5 tys. t. Wolumen sprzedaży na rynki zewnętrzne podrobów wołowych był wyższy o 1,6% do 70,6 tys. t.
Największym importerem unijnej wołowiny była Turcja, do której w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. dostarczono 23,4 tys. t co stanowiło 8,9% łącznej wysyłki wołowiny poza Wspólnotę. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. sprzedaż do tego kraju wzrosła o 65,4%. Do Turcji sprzedawane były prawie jedynie zwierzęta żywe - ich udział w wywozie wołowiny, w wadze poubojowej wyniósł 99,1%.
Niemniej jednak, wśród największych odbiorców, większą niż w przypadku Turcji, dynamikę zwyżki eksportu zaobserwowano w przypadku Izraela to kilkukrotny wzrost do 15,7 tys. t oraz Libii o 65,7%. Zmalała z kolei sprzedaż wołowiny do drugiego i trzeciego odbiorcy z UE - do Hongkongu o 11,7% do 20,7 tys. t, a do Libanu o 16,4% do 17,6 tys. t.
Według danych Eurostat, wśród szczęściu głównych eksporterów wołowiny na rynki zewnętrzne Unii największą dynamiką wzrostu wysyłki charakteryzowała się Polska. W okresie I-V 2016 r. z naszego kraju na rynki pozaunijne sprzedano 23,9 tys. t wołowiny, czyli o 19% więcej niż w porównywalnym czasie przed rokiem. Zwiększonym zainteresowaniem cieszyły się głównie podroby o 67,1% do 4,4 tys. t oraz świeże i schłodzone mięso o 58,5% do 7,7 tys. t.
Niemcy, największy aktualnie eksporter wołowiny z UE, obniżyły jej sprzedaż o 2% do 31,8 tys. t. Wywóz z Irlandii zwiększył się o 11,3% do 26,7 tys. t, a z Hiszpanii o 13,1% do 26,6 tys. t. Sprzedaż z Francji zmalała natomiast o 5,7% do 26,3 tys. t.
Jednakże zaobserwowane w pierwszych pięciu miesiącach br. tempo wzrostu wywozu wołowiny z UE było większe, niż przewidywano i wyniosło 10,4%. Należy jednak przypuszczać, że z uwagi na ostatnie wydarzenia w Turcji dynamika zwyżki eksportu wołowiny z UE w drugiej połowie 2016 r. spowolni a tym samym całkowity wzrost eksportu w 2016 r. może być na podobnym poziomie jak przewidywała to to Komisja Europejska. Szacunki te nie uwzględniają tłuszczów zwierzęcych, jednak ich znacznie w wywozie wołowiny z UE jest nieznaczne.
W ocenie analityków BGŻ BNP Paribias, w 2017 r. w przypadku wysyłki mięsa wołowego z UE należy spodziewać się spowolnienia zwyżki eksportu do 3%, a sprzedaż na rynki pozaunijne zwierząt żywych w porównaniu z 2016 r. ma zmaleć o 2%.


Tagi:
źródło: