| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu wołowiny

W I połowie 2018 r. eksport produktów wołowych wyniósł 232,9 tys. t w wadze produktu i był 3,5% wyższy niż w rok wcześniej.

Wzrost eksportu wołowiny
Wzrost wysyłki był wynikiem większego wywozu mięsa schłodzonego o 6,2%, podrobów schłodzonych i mrożonych o 1,3%, przetworów o 8,6%, przy mniejszej niż przed rokiem sprzedaży bydła żywego o 26,5%, mięsa mrożonego o 0,9% oraz mięsa i podrobów wędzonych o 16%.
 
Przy zwyżce kontyngentu, eksport w ujęciu wartościowym zwiększył się o 17,1% do 843,1 mln EUR. Wywóz z Polski w dalszym ciągu będzie utrzymywać się na stosunkowo wysokim poziomie pod warunkiem, że nie wystąpią poważne zakłócenia na rynku, jak np. choroba guzowata skóry bydła, którą zanotowano w Rosji.
 
Import w tym okresie zmalał z 35,3 tys. t do 34,2 tys. t, przede wszystkim w wyniku mniejszych zakupów mięsa wołowego schłodzonego. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami wołowymi zwiększyło się o 122,2 mln EUR do 755,9 mln EUR.


Tagi:
źródło: