| Autor: redakcja1

Wzrost produkcji polskiej wołowiny

W okresie styczeń-marzec 2019 r. skupiono w Polsce 105,0 tys. t bydła, a więc o 4% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 51,3 tys. t wołowiny, co daje wzrost o 7,7%.

Wzrost produkcji polskiej wołowiny
Cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,52 zł/kg i była o 0,9% większa niż w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. W marcu 2019 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,60 zł/kg i była o 1,7% wyższa niż przed miesiącem, a o 1,8% niż w marcu 2018 r. Rentowność produkcji w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. była mniej sprzyjająca niż w porównywalnych okresach roku poprzedniego.
 
Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu kwietnia 2019 r., tak jak do tej pory, najmniejsze ceny skupu notowano w regionie północnym - 5,49 zł/kg, a najwyższe w regionie centralnym - 6,37 zł/kg.
 
Ćwierci z krów były najtańsze w regionie północnym, a byków w południowym i wynosiły odpowiednio 10 533 i 12 327 zł/t, a ceny ćwierci z byków do dwóch lat były najwyższe w regionie centralnym, a krów w regionie południowym i wynosiły odpowiednio 13 125 i 11 107 zł/t.


Tagi:
źródło: