| Autor: redakcja1

Wzrost ubojów bydła

Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. o 3,1% do 1476,5 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 4,1%, krów o 2,9%, jałówek o 2,7% oraz spadek ubojów cieląt o 8,2%.

Wzrost ubojów bydła
Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 50,6%, a następnie krowy - 30,4%, choć udział tych ostatnich zmalał o 0,1 pkt. proc. Większy udział w ubojach miały byki - wzrost o 0,5 pkt. proc., a mniejszy cielęta - spadek o 0,4 pkt. proc. do 3% i jałówki o 0,1 pkt. proc. do 16%.
 
Ceny tusz w Polsce są mniejsze niż ich cena w UE. W okresie 12.11-18.11.2018 r. cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o 12% niższa niż w UE - 376,25 EUR/dt i wyniosła 332,19 EUR/dt.
 
Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce także u czołowych odbiorców mięsa wołowego, tj. we Włoszech o 17%, Niemczech o 15% i Hiszpanii o 14%, Holandii o 2% i Francji o 2%.


Tagi:
źródło: