Porównanie cen mięsa w UE i na rynku światowym w marcu 2016 r.

Jak podaje Komisja Europejska (KE) w marcu 2016 r. największy spadek cen w krajach Unii Europejskiej w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-9,8%).

Porównanie cen mięsa w UE i na rynku światowym w marcu 2016 r.

Ceny wieprzowiny

Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca podaje, że cena tego gatunku mięsa zmniejszyła się w marcu 2016 r. w stosunku do lutego br. o 0,3%. W omawianym czasie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1272,90 EUR/t. Dla porównania średnia cena tego mięsa na rynku światowym wynosiła 1007,80 EUR/t (1118,70 USD/t). W marcu 2016 r. średnia cena mięsa na rynku światowym obniżyła się w porównaniu ze średnią ceną z marca 2015 r. aż o 20,1%, natomiast w stosunku do ceny z lutego br. zniżkowała o 16,9%.

Jak zauważa FAMMU/FAPA, w omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie wyższym o 26% od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

 

Ceny wołowiny
 

W marcu 2016 r. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3737,20 EUR/t, czyli była niższa o 2,4% niż w marcu 2015 r. Porównując poziom cen w skali miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w marcu br. była niższa o 1,1% niż w lutym br. W marcu 2016 r. średnia cena na rynku światowym wynosiła 3499,60 EUR/t (3884,50 USD/t), tj. była o 14,8 % niższa niż rok wcześniej, i jednocześnie o 3,1% wyższa w stosunku do ceny z lutego 2016 r.

W omawianym czasie różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła +7%.

 

Ceny drobiu
 

Poza tym w marcu 2016 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 1790,10 EUR/t. Była ona niższa o 19% w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 2215,70 EUR/t (2459,50 USD/t). W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii obniżyła się o 4,8%, z kolei w relacji miesięcznej wzrosła o 0,8%.

Na rynku światowym średnia cena tego gatunku mięsa r/r zniżkowała o 2,4%, natomiast m/m obniżyła się o 0,5%. Tagi:
źródło: