Ceny produktów zwierzęcych

 • 2023-09-18

  Rynek mięsa w Polsce (20.08.2023)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2023-09-18

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (20.08.2023)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2023-09-18

  Ceny skupu świń rzeźnych (27.08.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 sierpnia bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2023-09-18

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (27.08.2023)

  W dniach od 20 do 27 sierpnia bieżącego roku w Polsce odnotowano zróżnicowaną relację cen przetworów mleczarskich w skali tygodnia.

 • 2023-09-18

  Ceny serów w Polsce (27.08.2023)

  W dniach od 20 do 27 sierpnia bieżącego roku odnotowano zróżnicowaną relację cen serów w skali tygodnia.

 • 2023-09-15

  Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 r.

  Na początku czerwca 2023 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9436,3 tys. sztuk i było niższe o 1,8% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2022 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2022 r. – mniejsze o 2%.

 • 2023-09-15

  Ceny drobiu w Polsce (10.09.2023)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 3 do 10 września 2023 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu.

 • 2023-09-12

  Ceny jaj w Polsce (27.08.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 sierpnia bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano wzrost większości cen jaj.

 • 2023-09-12

  Ceny drobiu w Polsce (27.08.2023)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 20 do 27 sierpnia 2023 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu.

 • 2023-09-12

  Ceny produktów mlecznych w Polsce (20.08.2023)

  W dniach od 14 do 20 sierpnia bieżącego roku odnotowano wzrost cen mleka w proszku i masła.

 • 2023-09-12

  Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego (20.08.2023)

  W dniach od 14 do 20 sierpnia bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek indyków, półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen kurcząt patroszonych i ćwierćtuszy wołowych.

 • 2023-09-12

  Ceny żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego (20.08.2023)

  W dniach od 14 do 20 sierpnia bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca indyczego, kurcząt brojlerów i żywca wieprzowego, a także wzrost cen żywca wołowego.

 • 2023-09-08

  Ceny jaj w Polsce (20.08.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 sierpnia bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano wzrost większości cen jaj.




Ceny produktów zwierzęcych