Ceny produktów zwierzęcych

 • 2018-10-19

  Wzrost cen ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego, a w relacji sierpień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było minimalnie większe i wyniosło 1,5%.

 • 2018-10-19

  Wzrost pogłowia trzody chlewnej w UE

  W 13 krajach członkowskich, pogłowie trzody wynosiło łącznie 126,8 mln świń i było o 1,7% większe niż w tym samym czasie poprzedniego roku.

 • 2018-10-18

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (7.10.2018)

  Razem z obniżką cen masła na rynkach zagranicznych też w Polsce jego ceny od połowy września 2018 r. ulegają spadkom. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2018-10-18

  Większe ceny drobiu

  Ceny zbytu kurcząt patroszonych otrzymywane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były we wrześniu 2018 r. o 6,7% większe niż przed miesiącem.

 • 2018-10-18

  Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

  Na koniec sierpnia 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się w granicy 6638 USD/t i była większa o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 5% niż przed miesiącem, a także o 18% mniejsza niż przed rokiem.

 • 2018-10-17

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (7.10.2018)

  W dniach od 1 do 7 października 2018 roku spadła cena mleka w proszku i masła.

 • 2018-10-17

  Ceny artykułów mleczarskich

  W lipcu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 24,54 zł/kg i była na podobnym poziomie jak w czerwcu ale o 5,6% wyższym niż w porównywalnym czasie 2017 roku.

 • 2018-10-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (7.10.2018)

  W dniach od 1 do 7 października 2018 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu indyków i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt i ćwierćtuszy wołowych.

 • 2018-10-14

  Rynek mięsa w Polsce (30.09.2018)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2018-10-12

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (30.09.2018)

  W dniach od 24 do 30 września 2018 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku, a zmalała cena masła i pełnego mleka w proszku.

 • 2018-10-12

  Spadek cen skupu żywca wieprzowego

  W Polsce, w I połowie 2018 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,49 zł/kg i była o 14% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-10-11

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (30.09.2018)

  W dniach od 24 do 30 września 2018 w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Natomiast cena żywca indyczego i wołowego wzrosła.