Ceny produktów zwierzęcych

 • 2020-01-11

  Wieprzowina drożeje

  Zwyżka cen skupu trzody jest podstawą wzrostu cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2020-01-10

  Wzrost cen produktów mleczarskich

  Od września br. ponownie zwiększają się ceny zbytu masła, przy trwającej od roku zwyżce cen OMP i serów dojrzewających.

 • 2020-01-09

  Spadek skupu bydła

  W okresie styczeń-październik 2019 r. skupiono w Polsce 542,6 tys. t bydła, a więc to spadek o 5% w ujęciu roku, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 157 tys. t wołowiny, co daje spadek o 3,5%.

 • 2020-01-08

  Ceny polskich tusz tańsze od unijnych

  Ceny tusz w Polsce są mniejsze niż ich średnia cena w UE.

 • 2020-01-03

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Cena trzody klasy E w Polsce wyniosła 178,17 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa o 0,2% niż przed miesiącem i o 32,2% niż przed rokiem.

 • 2020-01-03

  Wzrost uboju owiec

  W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2020-01-02

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.12.2019)

  W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych, półtuszy wieprzowych i indyków.

 • 2020-01-02

  Tendencje cenowe skup mleka

  W Polsce ceny skupu mleka surowego od sierpnia 2019 r. wykazują stopniową zwyżkę.

 • 2019-12-30

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (15.12.2019)

  W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku, a spadła cena masła i pełnego mleka w proszku.

 • 2019-12-30

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.12.2019)

  W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów, a także stabilizację cen żywca wołowego i indyczego.

 • 2019-12-26

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (8.12.2019)

  W dniach od 25 listopada do 1 grudnia 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła w blokach, a na stabilnym poziomie pozostała cena masła konfekcjonowanego.

 • 2019-12-20

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (8.12.2019)

  W dniach od 2 do 8 grudnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, wołowego i indyczego. Na stabilnym poziomie znalazły się ceny kurcząt brojlerów.
Ceny produktów zwierzęcych