| Autor: redakcja1

Spadek światowych cen wieprzowiny, wołowiny i drobiu

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w listopadzie 2014 r. największą dynamikę obniżki cen, bo na poziomie 17,9%, w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina. W ujęciu miesięcznym cena tego gatunku mięsa zmalała w listopadzie 2014 r. w odniesieniu do października minionego roku o 1,8% – podaje FAMMU/FAPA.

Spadek światowych cen wieprzowiny, wołowiny i drobiu

Cena wieprzowiny

W analizowanym czasie przeciętna cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się w granicy 1408,50 EUR/t. Dla porównania średnia cena mięsa wieprzowego na rynku globalnym wynosiła 1547,30 EUR/t - 1929,80 USD/t.
 
W listopadzie 2014 r. przeciętna cena wieprzowiny na rynku światowym wzrosła w odniesieniu do średniej ceny z listopada 2013 r. o 4,5%, a wobec ceny z października 2014 r. zmalała o 16,1%. W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 9% mniejszym od ceny tego gatunku mięsa na rynku globalnym.

Cena wołowiny

W analizowanym czasie przeciętna cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3631,70 EUR/t, a więc była o 3,7% niższa niż w listopadzie 2013 r. Porównując poziom cen w obrębie miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w listopadzie minionego roku była o 0,8% wyższa niż w październiku 2014 r.
 
W tym samym czasie przeciętna cena wołowiny na rynku globalnym wynosiła 4622,4 EUR/t - 5765,10 USD/t, a zatem była o 42,7 % większa niż rok wcześniej, ale jednocześnie o 2,2% mniejsza w odniesieniu do ceny z października 2014 r. W analizowanym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła -21%.

Cena drobiu

Poza tym w listopadzie 2014 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła granicę 1835,40 EUR/t. Była ona o 9% niższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 2013,9 EUR/t - 2511,70 USD/t. W relacji rocznej przeciętna cena mięsa drobiowego w Unii zmniejszyła się o 2,3%, a miesięcznym o 0,6%. Na rynku globalnym średnia cena mięsa drobiowego w skali roku wzrosła o 8,8%, natomiast wobec wcześniejszego miesiąca pozostała na niezmienionym poziomie.Tagi:
źródło: