| Autor: redakcja1

Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO

MRiRW informuje, że propozycje wsparcia dochodów związanych z produkcją rolniczą są notyfikowane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej. W katalogu dopłat nie przewiduje się formy pomocy w postaci systemów wsparcia bezpośredniego, czyli płatności dla rolników skarmiających zwierzęta paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Niemniej jednak, istnieje szereg mechanizmów wsparcia istotnych w kontekście produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich paszami bez udziału GMO.

Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO
Rolnicy uprawiający bobik, groch siewny (w tym peluszkę, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty lub soję zwyczajną – również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek – mogą ubiegać się o płatność do roślin strączkowych na ziarno. Uprawy objęte płatnością mają istotne znaczenie jako komponent do produkcji pasz treściwych (śruty). Płatność ma charakter degresywny – wyższa stawka stosowana jest do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. W kampanii roku 2020 stawka płatności do pierwszych 75 ha wyniosła 724,38 zł/ha, natomiast stawka płatności do powierzchni ponad 75 ha wyniosła 362,19 zł/ha. Ze skutkiem od roku 2021 planowane jest zniesienie degresywności, co może korzystnie wpłynąć na zwiększenie upraw tych roślin.

Natomiast rolnicy uprawiający esparcetę siewną, koniczynę czerwoną, koniczynę białą, koniczynę białoróżową, koniczynę perską, koniczynę krwistoczerwoną, komonicę zwyczajną, lędźwian, lucernę siewną, lucernę mieszańcową, lucernę chmielową, nostrzyk biały, seradelę uprawną, wykę kosmatą lub wykę siewną również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z ww. roślinami strączkowymi – mogą ubiegać się o płatność do roślin pastewnych. Płatnością może być objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. W kampanii roku 2020 stawka płatności wyniosła 468,05 zł/ha.

Obie płatności ukierunkowane są na dostarczanie surowca do produkcji pasz poprzez warunek zbioru ziarna (w podsektorze roślin strączkowych) oraz wyłączenie ze wsparcia upraw przeznaczonych na zielony nawóz (w podsektorze roślin pastewnych). Wsparcie jest przyznawane niezależnie od kierunku przeznaczenia plonu (wykorzystanie na potrzeby własne gospodarstwa czy sprzedaż).

Oprócz tych płatności rolnicy mogą korzystać również z innych instrumentów wsparcia (płatności do powierzchni i do zwierząt, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego i w ramach PROW).

Takie wsparcie będzie kontynuowane również w kolejnych latach, możliwe są natomiast zmiany w zasadach przyznawania poszczególnych płatności, w szczególności w związku z trwającymi pracami nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (projekt dokumentu dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: