| Autor: redakcja1

Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, wyższe stawki, nowy wniosek dostępny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, wyższe stawki, nowy wniosek dostępny
W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:
 • o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;
 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;
 • wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha);
 • wzrosły też stawki pomocy.
Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. –  14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć:
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:
a) 5,5 – w przypadku pszenicy,
b) 7 – w przypadku kukurydzy,
c) 1,6 – w przypadku gryki.
Stawki pomocy wynoszą:
 • 1375 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 825 zł /ha);
 • 1750 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 1050 zł /ha);
 • 875 zł/ha upraw gryki położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 • 1265 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 660 zł /ha);
 • 1610 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 840 zł /ha);
 • 805 zł/ha upraw gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 1100 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4 (wcześniej 495 zł /ha);
 • 1400 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5 (wcześniej 630 zł /ha).
 • 700 zł/ ha upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.
W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.
Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:
 • bezpośrednio w kancelarii;
 • przez platformę ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich ponad 34 tys. – w  związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Stosowne dokumenty są już dostępne.


Tagi:
źródło: