gryka i strony powiązane

 • 2019-03-27

  Zbiory zbóż w kraju

  Zboża

  W 2018 r. w Polsce susza w okresie wiosenno-letnim miała spory wpływ na poziom zbiorów. Według GUS zbiory zbóż ogółem, tj. z kukurydzą, prosem i gryką ukształtowały się na poziomie 26,8 mln ton, a więc to o 16% mniejszym od zbiorów zeszłorocznych.

 • 2018-12-03

  Nie ma zagrożenia fitosanitarnego w produktach rolnych z Ukrainy

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z przepisami art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin PIORiN odpowiada za prowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych do Polski z państw trzecich.

 • 2018-11-14

  Zbiory zbóż w Polsce

  Zboża

  W 2017 r. krajowe zbiory zbóż wraz z kukurydzą, prosem i gryką oszacowano na 32,2 mln ton, co oznacza wzrost w stosunku do oceny z września o 0,2 mln ton.

 • 2017-10-25

  Wzrost zbiorów większości ziemiopłodów rolnych

  Zboża

  Zbiory większości głównych ziemiopłodów rolnych były większe niż przed rokiem.

 • 2017-10-01

  Spadek powierzchni zasiewów zbóż

  Zboża

  W 2016 roku ogólna powierzchnia zasiewów wyniosła 10,6 mln ha i była mniejsza o 113 tys. ha - 1,1% w odniesieniu do roku wcześniejszego.

 • 2017-10-04

  Przedwynikowa ocena zbiorów i plonów zbóż

  Zboża

  Według rzeczoznawców jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów jest gorsza od zeszłorocznych. Sierpniowe opady deszczu wydłużały czas przeprowadzania zbiorów zbóż, prowadząc do zwiększenia wilgotności, a nawet porastania ziarna. Ziarno z tegorocznych zbiorów miało na ogół gorsze parametry biochemiczne.

 • 2017-08-01

  Sytuacja na rynku zbóż w Polsce

  Zboża

  Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi GUS ocenia na 27,5 mln t, tj. o 2,1 mln t - 8% więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

 • 2017-07-26

  Sytuacja na rynku zbóż

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu m.in. omawiana była sytuacja na rynku zbóż.

 • 2017-06-08

  Sytuacja na rynku zbóż w Polsce w 2016 r.

  Zboża

  W 2016 r. areał uprawy zbóż ogółem wyniósł 7,5 mln ha i w stosunku do 2015 r. zmalał o 49,4 tys. ha - 0,7%.

 • 2017-05-11

  Kiła kapusty atakuje rośliny rzepaku

  Rośliny oleiste

  Kiła kapusty to choroba wywoływana pierwotniakiem Plasmodiophora brassicae – bezwzględnym pasożytem, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą pozostawać w glebie nawet przez dekadę. Poraża on wiele gatunków roślin z rodziny kapustowatych: warzyw (kapusta, kalafior, brokuł, kalarepa), roślin rolniczych (rzepak ozimy i jary, rzepik, gorczyca) oraz chwastów (gorczyca polna, tobołek...

 • 2017-04-03

  Praca pszczół warta miliardy złotych

  Pszczelarstwo

  Ponad 150 mld euro rocznie – tyle warta jest praca wszystkich pszczół na świecie. Z tego na pszczoły europejskie przypada 15 mld euro, a na nasze rodzime ok. 1,8 mld euro (7,5 mld zł). Kwoty te nie uwzględniają wartości produktów pszczelich, takich jak: miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko, wosk i jad pszczeli. Niewliczony tu został także wpływ tych owadów na zachowanie...

 • 2016-12-22

  Wysokie zbiory zbóż na Ukrainie

  Zboża

  Jak wynika z ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa, tegoroczne zbiory zbóż wyniosły 64,2 mln ton, a więc o 4 mln ton więcej w stosunku do zeszłorocznego wyniku. Średnie plony ocenia się na 4,48 t/ha.

 • 2016-09-14

  Żniwa na Ukrainie przebiegają sprawniej niż rok temu

  Produkcja roślinna

  Jak podało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa, do 7 września br. rolnicy zebrali 38,6 mln ton zbóż i nasion wysokobiałkowych wraz z kukurydzą z obszaru o wielkości 9,9 mln ha.

 • 2016-08-10

  Produkcja zbożowa w Polsce w 2015 r.

  Zboża

  Pod zbiory 2015 r. zasiano ponad 4,4 mln ha zbóż ozimych z mieszankami zbożowymi, a więc to o ponad 0,1 mln ha - 2,8% więcej niż przed rokiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny zmalał areał uprawy żyta o 18,2% do 0,7 mln ha i mieszanek zbożowych ozimych – o 17,2% do 0,1 mln ha. Obszar pozostałych zbóż ozimych był wyższy niż przed rokiem: pszenicy ozimej – o 4,2%,...

 • 2016-02-05

  Oficjalnie. Zbiory zbóż na Ukrainie w sezonie 2014/2015 wyniosły 57 mln ton

  Zboża

  Jak wynika z danych ukraińskich służb statystycznych, w 2015 roku Ukraina zebrała 56,96 mln ton ziarna, czyli o 6,1% mniej niż rok wcześniej - podaje FAMMU/FAPA.