| Autor: redakcja1

Analiza rynku drobiu i jaj (Q3 2013 r.)

W III kwartale 2013 r. przeciętna cena kurcząt wyniosła 4,12 zł/kg i była o 3,4% większa niż kwartał wcześniej, tym samym znalazła się w dolnej granicy prognozowanego przez nas przedziału 4,10-4,18 zł/kg – podaje Bank BGŻ.

Analiza rynku drobiu i jaj (Q3 2013 r.)
Natomiast na rynku indyków można było zaobserwować silniejsze tendencje wzrostowe, czyli o 7,7% ujęciu kwartalnym. W wyniku czego średnia cena żywca indyczego w omawianym okresie wyniosła 6,17 zł/kg. W związku z tym, była ona w górnej granicy prognozowanego przedziału cen - 6,02-6,21 zł/kg.
 
Z kolei ceny jaj konsumpcyjnych kontynuowały silne trendy zniżkowe. Indeks cen jaj banku BGŻ w III kw. Wyniósł przeciętnie 29,1 zł/100 sztuk, a więc był to 4% spadek w odniesieniu do poprzedniego kwartału i 22% w ujęciu rocznym. Za to na rynku jaj przetwórczych ich ceny w okresie kwartału zwiększyły się o 12% do poziomu ok. 3046,5 zł/t.
 
W III kwartale na skutek czynników sezonowych i mocnych bodźców popytowych na rynku odnotowano spory wzrost cen, co łącznie z dalszym, 5% spadkiem cen pasz wpłynęło na poprawę rentowności produkcji brojlerów.
 
W III kw. za kg żywca brojlera można było średnio kupić blisko 2,84 kg paszy, a w kolejnych miesiącach 2,60 kg. Niemniej jednak tak korzystna sytuacja nie utrzyma się w najbliższych miesiącach. Jednakże trzeba pamiętać, iż początek IV kw. zwykle charakteryzuje się sezonowymi zniżkami cen żywca. W minionym roku rozpoczęły się one już w połowie września i w następnych tygodniach górę wzięły silne tendencje spadkowe.
 
W okresie od połowy września do połowy listopada ceny żywca zmalały o 16% do poziomu 3,4 zł/kg. Prawdopodobnie na taki stan rzeczy miał wpływ wyraźny wzrost w ilości wstawień, wynikający z poprawy opłacalności produkcji. Według danych GUS na rynku brojlerów w III kw. liczba wstawień wzrosła o 14% w obrębie roku. Szczególnie znaczny, bo 18% przyrost do poziomu 74,9 mln szt. nastąpił we wrześniu. Poza tym, wyhamował trend wzrostowy eksportu mięsa drobiowego. Jak wynika z danych MRiRW za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku, wysyłka tego gatunku mięsa zwiększyła się w skali roku o 8,2% do 414,8 tys. ton. Jednakże w poprzednim roku ta dynamika była na poziomie 15,8%.
 
Kluczowe znaczenie dla rynku drobiu mają także kolejne zniżki cen pasz. W III kw. Cena paszy grow/finiszer wyniosła średnio 1452 zł/t. We wrześniu minionego roku można było zaobserwować kolejne zniżki cen do poziomu 1365 zł/t, czyli było to 12% w skali roku. Analizując zatem wzrost konsumpcji mięsa w okresie świąt, można oczekiwać nieznacznego odbicia się cen pod koniec roku. Ten trend powinien utrzymać się do I kw. 2014 r., kiedy to ceny mogą minimalnie się zwiększyć do poziomu 3,49 - 3,78 zł/kg.
 
W odniesieniu do tendencji obserwowanych na rynku kurcząt brojlerów, ocenia się, że sytuacja w sektorze indyków w IV kw. była korzystniejsza. Jest to związane z rekordowo wysokimi cenami żywca oraz spadkiem cen pasz, co wpływa na poprawę rentowności produkcji. W III kw. za kg żywca można było zakupić 4,01 kg paszy, przy czym wskaźnik ostatnio obserwowany był w IV kw. 2011 roku. Ponadto, według danych MRiRW, ceny pasz we wrześniu minionego roku kontynuowały trend spadkowy do 1437 zł/t, co przełożyło się na dalsza poprawę wyników po stronie producentów.
 
W tym czasie za kg żywca indyczego można było średnio nabyć niemal 4,37 kg paszy, co jest rekordowo wysokim poziomem. Szacuje się jednak, że spadek cen pasz, będzie czynnikiem oddziałującym na obniżki ceny żywca, a presję w tym kierunku będzie wywierać również przyrost podaży surowca na rynku.
 
Na rynku jaj, po szczególnie trudnych trzech kw. 2013 roku, w wyniku spadków cen pasz o 8% w okresie II i III kw. minionego roku, rentowność produkcji mimo utrzymującego się niskiego poziomu cen jaj, powinna się minimalnie poprawić. Ocenia się, że obserwowane dalsze zniżki cen pasz do poziomu 1050 zł/t we wrześniu, jak również informacje z rynku mówiące o spadku wielkości produkcji jaj w kraju, będą czynnikami oddziałującymi na poprawę wyników producentów – zaznacza Bank BGŻ.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!