| Autor: redakcja1

Ceny żywca i mięsa drobiowego

Ceny skupu kurcząt w listopadzie 2017 r. były niższe o 1,2% niż w październiku, ale o 10% przewyższały poziom z listopada 2016 roku. Ceny skupu indyków rzeźnych zmalały o 1% w stosunku do poziomu z października, ale były o 2,2% wyższe niż przed rokiem.

Ceny żywca i mięsa drobiowego
W okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. minimalnie zwiększyły się koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt podrożały o 0,5% w skali roku. Pasze dla indyków były o 2,6% droższe. W październiku 2017 r., w porównaniu z wrześniem, pasze dla kurcząt były tańsze o 0,4%, a dla indyków droższe o 2,6%.
 
W okresie jedenastu miesięcy br. miesięczna cena skupu kurcząt była o 0,3% większa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, a indyków o 3,4% mniejsza. Średni stosunek cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniósł w tym okresie 2,58 względem 2,59 przed rokiem, a na rynku indyków 3,77 wobec 4,01. Opłacalność produkcji kurcząt pozostała niezmienna, a indyków uległa dalszemu nieznacznemu pogorszeniu.
 
Według Grzegorza Dybowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była w listopadzie br. o 0,7% wyższa niż przed miesiącem, ale o 7,9% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu indyków zmalała w odniesieniu do października o 4,2% i była o 0,5% niższa niż w listopadzie 2016 r. W okresie jedenastu miesięcy br. tuszki kurcząt sprzedawane były po cenach mniejszych o 7,2% niż przed rokiem, a indyków o 1,2%.
 
Miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w omawianym czasie wyniosła 6,98 zł/kg i była o 1% większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W październiku ceny w detalu zwiększyły się o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale były o 1,7% mniejsze niż we wrześniu. Detaliczne ceny drobiu rosły więc wolniej niż na rynku mięsnym za sprawą wysokiej podaży.
 
Sprzyjające różnice cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim, choć w dalszym ciągu wysokie, pogorszyły się. W październiku 2017 r. cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 48,4% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była większa o 58,7%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 3,3%, podczas gdy w Polsce o 11,3%.
 
Spośród obserwowanych państw członkowskich UE, spadek cen kurcząt patroszonych notowano jedynie w Holandii i w Hiszpanii. W Czechach, Francji, Niemczech i na Węgrzech ceny sprzedaży kurcząt zwyżkowały. Średnio w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. cena unijna była o 46,7% większa od ceny polskiej wyrażonej w euro, co zapewniało dużą przewagę konkurencyjną polskim eksporterom.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!