| Autor: redakcja1

Dynamiczny wzrost eksportu drobiu z Polski

Polska systematycznie zwiększa swój udział unijnym eksporcie nieprzetworzonego mięsa drobiowego – podaje Bank BGŻ.

Dynamiczny wzrost eksportu drobiu z Polski

Eksport drobiu z Polski

Jak wynika z danych Eurostatu w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 roku polski eksport na rynki pozaunijne zwiększył się w obrębie roku o 23 proc. Tak spora zwyżka była możliwa dzięki dynamicznie zwiększającym się zamówieniom z Beninu i Hongkongu, odpowiednio o 43 proc. i 39 proc. Te dwa rynki odbiorcze są prawdziwą siłą napędową dla polskiej sprzedaży nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynkach krajów trzecich.

Umożliwiło to Polsce zanotowanie, obok Wielkiej Brytanii, najwyższej dynamiki zwyżki wysyłki w UE omawianym czasie. Niemniej jednak, największy unijny dostawca, tj. Francja, w wyniku upadłości jednej z większych firm przetwórczych, wykazała 15-proc. obniżkę w analizowanym okresie. Takie zmiany pozwoliły Polsce na zwiększenie udziału w unijnym eksporcie z 8 proc. w 2013 roku, do 12 proc. w obecnym roku

W związku z tym, Polska zajmuje obecnie trzecią, zaraz po Francji i Holandii, pozycję pośród czołowych eksporterów mięsa drobiowego na rynki państw trzecich, wyprzedzając tym samym Wielką Brytanię, Niemcy oraz Belgię. Jak wskazuje Bank BGŻ polscy producenci umacniają także swoją pozycję na rynku wspólnotowym. MRiRW przedstawiło już dane za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, mówiące o 18 proc. wzroście sprzedaży na rynek UE.Tagi:
źródło: