| Autor: redakcja11

Wzrostowe tendencje w sprzedaży jaj z UE

W I kw. 2016 r. w dalszym ciągu odnotowywano wzrostowe tendencje w sprzedaży jaj z UE na rynki trzecie. Według danych zaprezentowanych przez Komisję Europejską, po 21-proc. wzroście w 2015 r., w I kw. 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem eksport jaj i przetworów w ekwiwalencie jaj (bez wylęgowych) z Wspólnoty na rynki pozaunijne zwiększył się o 14,7% do 64,2 tys. t.

Wzrostowe tendencje w sprzedaży jaj z UE

Eksport jaj i przetworów jajecznych

W przypadku Holandii czyli największego unijnego eksportera jaj odnotowano spadek sprzedaży do krajów trzecich o 6,6% do 21,2 tys. t co stanowiło 1/3 całkowitego eksportu jaj i przetworów na rynki pozawspólnotowe. Podwoił się natomiast eksport tych produktów z Hiszpanii i wyniósł 11,3 tys. t. Taką samą ilość jaj i ich przetworów sprzedano także z Włoch a dynamika wzrostu wyniosła 6,1%.


Analitycy Banku BGŻ BNP Paribas podkreslają, że eksport jaj z Polski na rynki trzecie zwiększył się w tym okresie o połowę i wyniósł 2,2 tys. t. Największym odbiorcą unijnych jaj stała się Szwajcaria, jednak w pierwszym kwartale 2016 r. w relacji do analogicznego okresu przed rokiem eksport jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj (bez wylęgowych) spadł o 5,8% do 10,9 tys. t. Niedobór jaj w USA, wywołany panującą w 2015 r. ptasią grypą w tym kraju spowodował otwarcie tego rynku na jaja z niektórych państwa Wspólnoty.

W I kw. 2016 r. do USA z Unii Europejskiej sprzedano 10,5 tys. t jaj. Znaczącym rynkiem dla Wspólnoty staje się Izrael, gdzie wywóz jaj uległ ponad 6-krotnej zwyżce do 6,1 tys. t. Z kolei sprzedaż unijnych jaj do Japonii zmniejszyła się aż o 55% do prawie 7 tys. t, a w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadek ten wyniósł 21% do 5,5 tys. t.

Należy zwrócić uwagę, że w I kw. 2016 r. eksport jaj i przetworów jajecznych z UE zwiększył się ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży jaj konsumpcyjnych - o 30,1% do 42,2 tys. t, podczas gdy sprzedaż albumin zmniejszyła się o 13,1% do 21,1 tys. t. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r., Polska do krajów trzecich sprzedała 1,4 tys. t jaj konsumpcyjnych, a więc o 68% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Natomiast eksport albumin zwiększył się o 39% do 702 t. Tagi:
źródło: