handel jajami i strony powiązane

 • 2019-05-28

  Spadek eksportu jaj

  Drób i jaja

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. sprzedano za granicę mniej o 8,2% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 4,6% przetworów z jaj.

 • 2019-05-15

  Mniejszy eksport jaj

  Drób i jaja

  W 2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj.

 • 2019-05-08

  Spadek eksportu jaj

  Drób i jaja

  2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

 • 2019-01-04

  Handel jajami i ich spożycie

  Drób i jaja

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. wyeksportowano za granicę o 22,5% mniej jaj w skorupkach niż przed rokiem, natomiast wywóz przetworów z jaj zmalał o 10%.

 • 2018-10-23

  Spadek spożycia jaj

  Drób i jaja

  W czwartym kwartale 2017 r. miesięczne spożycie jaj w gospodarstwach domowych wyniosło 11,6 szt/osobę i było o 4,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2016 r.

 • 2018-05-29

  Handel i konsumpcja polskich jaj

  Drób i jaja

  W pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. wyeksportowano za granicę o 86,4% więcej jaj w skorupkach niż przed rokiem. Wywóz przetworów z jaj zmalał o 0,2%.

 • 2018-05-10

  Handel i konsumpcja jaj

  Drób i jaja

  W styczniu 2018 r. sprzedano za granicą o 142,2% więcej jaj w skorupkach niż rok wcześniej.

 • 2017-01-13

  Japonia dalej największym odbiorcą jaj z UE

  Drób i jaja

  Według danych KE eksport jaj i przetworów w ekwiwalencie jaj (bez wylęgowych) z Unii Europejskiej na rynki zewnętrzne w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. wyniósł 207,2 tys. t i w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem zmniejszył się o 7,1%. Jednocześnie nastąpiły znaczące zmiany struktury geograficznej eksportu.

 • 2016-11-21

  Polskie jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe trafią na rynek Tajwanu

  Drób i jaja

  Główny Lekarz Weterynarii poinformował o zatwierdzeniu wzoru świadectwa weterynaryjnego dla jaj wylęgowych lub jednodniowych kurcząt, indycząt, eksportowanych z Polski do Tajwanu.

 • 2016-06-24

  Wzrost eksportu jaj i ich przetworów

  Drób i jaja

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w pierwszym kwartale 2016 r. unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj, chociaż bez jaj wylęgowych do krajów trzecich zwiększył się w ujęciu roku o 15% do 56 tys. ton – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-06-06

  Wzrostowe tendencje w sprzedaży jaj z UE

  Drób i jaja

  W I kw. 2016 r. w dalszym ciągu odnotowywano wzrostowe tendencje w sprzedaży jaj z UE na rynki trzecie. Według danych zaprezentowanych przez Komisję Europejską, po 21-proc. wzroście w 2015 r., w I kw. 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem eksport jaj i przetworów w ekwiwalencie jaj (bez wylęgowych) z Wspólnoty na rynki pozaunijne zwiększył się o 14,7% do 64,2...

 • 2016-05-23

  UE: Eksport jaj i ich przetworów wzrósł o ponad 20%

  Drób i jaja

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w obrębie pierwszych dwóch miesięcy 2016 r. unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj, ale bez jaj wylęgowych do krajów trzecich zwiększył się w ujęciu roku o 23% do 44,7 tys. ton – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-04-12

  Unijny eksport jaj i ich przetworów w 2015 r. wzrósł o ponad 20% do 283 tys. ton

  Drób i jaja

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w 2015 r. unijny eksport jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj, ale z wykluczeniem jaj wylęgowych do krajów trzecich zwiększył się w ujęciu roku o 21% do 283 tys. ton - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-01-08

  Ceny jaj wyższe o 6% niż rok wcześniej (listopad 2015)

  Drób i jaja

  W listopadzie 2015 r. cena jaj wszystkich klas wagowych sprzedawanych przez zakłady pakujące wyniosła 35,60 zł/100 sztuk i była większa niż przed miesiącem o 0,2% i o 6% niż przed rokiem - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-01-05

  Unijny eksport jaj wzrósł o 14%. Sprzedaż z Polski spadła o ponad 40%

  Drób i jaja

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj, ale z wykluczeniem jaj wylęgowych do krajów trzecich w okresie od stycznia do września br. zwiększył się w obrębie roku o 14,1% do 194 tys. ton - podaje FAMMU/FAPA.