| Autor: redakcja1

Handel jajami i ich spożycie

Od sierpnia 2017 r. występuje silny zwyżkowy trend cen na europejskim rynku jaj, która nasila się w kolejnych miesiącach.

Handel jajami i ich spożycie
W związku z wycofaniem dużych partii jaj spożywczych z handlu detalicznego w wielu krajach UE, szczególnie w Niemczech, Belgii, Holandii i Szwecji, w krótkim czasie wystąpiła luka podażowa na rynku tych produktów.
 
Stało się to przyczyną silnego wzrostu cen jaj. Zwyżka ta objęła również Polskę. W Polsce dodatkowo do braków podażowych przyczyniło się nasilenie się salmonellozy, skutkujące przymusowym przemieszczaniem jaj z użytkowania spożywczego na niespożywcze, a także ubojem części stad towarowych kur niosek. Wynikiem tego był spadek podaży jaj konsumpcyjnych. Poza tym, wzrost cen eksportowych zachęcał do zwiększania sprzedaży zagranicznej kosztem podaży w kraju, co nie pozostało bez wpływu na krajowe ceny jaj.
 
W sierpniu br. sprzedano za granicę więcej o 172% jaj w skorupkach i o 19,4% przetworów z jaj niż w tym samym miesiącu 2016 r. We wrześniu wysyłka jaj świeżych był wyższa o 108% niż przed rokiem, a przetworzonych już tylko o 3% z uwagi na drożejący surowiec. W okresie dziewięciu miesięcy br. sprzedano za granicę więcej o 9,9% jaj w skorupkach i o 7,8% przetworów z jaj. Import jaj świeżych zmalał w tym okresie o 2,5%, a przetworzonych wzrósł o 2%.
 
W skali całego 2016 r. konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim, była jednak niższa o 2,2% niż w 2014 r. W pierwszym kwartale br. spożycie bezpośrednia jaj wyniosło 12,6 sztuki na osobę i był takie samo jak w porównywalnym okresie 2016 r. W drugim kwartale wyniosło 12,05 sztuki na osobę, tzn. było aż o 11% wyższe niż przed rokiem. Konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych w pierwszej połowie br. wzrosło o 5,2%. W drugim półroczu, z uwagi na zwyżkę cen, należy oczekiwać spadku tego spożycia.


Tagi:
źródło: