| Autor: redakcja1

W 2015 r. eksport drobiu z Polski zwiększył się o 17% i przekroczył 1 mln ton

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w 2015 r. unijny wywóz mięsa drobiowego zwiększył się o 3,5% do 1,4 mln ton. Zwyżka ta stymulowana była silnym zapotrzebowaniem ze strony państw Azji i Afryki - podaje Agencja Rynku Rolnego.

W 2015 r. eksport drobiu z Polski zwiększył się o 17% i przekroczył 1 mln ton

W 2016 r. szacowane jest osłabienie dynamiki wzrostu wysyłki unijnego drobiu do 2% ze względu na oczekiwana zwyżka konkurencji ze strony innych wiodących producentów tego żywca.

Eksport drobiu z Polski

W 2015 r. wywóz drobiu z Polski zwiększył się, ale dynamika wzrostu była mniejsza niż w 2014 r. W związku z tym, wywóz żywca, mięsa i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek był o 17% wyższy niż w 2014 r. i wyniósł ponad 1 mln ton. Zwyżka wywozu była efektem m.in. zwiększenia się produkcji drobiu, przy zachowaniu konkurencyjności cenowej i jakościowej krajowego asortymentu na rynku unijnym.
 
Eksport produktów drobiowego jest kierowany głównie do krajów UE, ale coraz większe znaczenie odgrywa sprzedaż na rynki pozaunijne. W czasie jedenastu miesięcy 2015 r. wysyłka polskiego asortymentu drobiowego do krajów trzecich był o 24% wyższy niż w tym samym okresie 2014 r. Największymi kierunkami dostaw poza Unię Europejską były: Ukraina, Chiny, Hongkong, Benin oraz Kongo.

Eksport drobiu w 2016 roku

W 2016 r. ocenia dalszą zwyżkę eksportu drobiu, ale jego dynamika będzie nieco słabsza niż w roku poprzednim. Tak jak w 2015 r. czynnikami stymulującymi zwiększenie się sprzedaży zagranicznej na rynek UE będą konkurencyjne ceny krajowego drobiu. Prawdopodobnie nadal dynamicznie będzie się rozwijać dostawa na rynki pozaunijne – przede wszystkim do państw Azji i Afryki. Do wzrostu sprzedaży zagranicznej polskiego drobiu na rynki krajów trzecich przyczyni się oczekiwana zwyżka konsumpcji światowej. Poza tym ogniska ptasiej grypy w niektórych krajach UE i związane z tym ograniczenie wywozu mogą ułatwić lokowanie polskiego drobiu na rynkach zagranicznych.

Import drobiu do Polski

W 2015 r. przywóz produktów drobiowych do Polski w ekwiwalencie tuszek zwiększył się o 6% w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniósł 115 tys. ton. Do zwyżki przywozu w największym stopniu przyczynił się większy import drobiu żywego. W 2016 r. zakup drobiu może być nieco wyższy niż w roku 2015, ale podobnie jak w latach poprzednich będzie miał przede wszystkim charakter uzupełniający dla krajowej produkcji. Zwiększenie się importu może dotyczyć głównie drobiu żywego.Tagi:
źródło: