| Autor: redakcja1

W 2017 r. eksport drobiu z Polski zwiększy się do 1,3 mln ton

Ocenia się, że kontyngent eksportu asortymentu drobiowego w 2016 r. zwiększył się o 19% do ponad 1,2 mln ton. Dynamiczna zwyżka wywozu wynikała głównie z utrzymującej się konkurencyjności cenowej polskiego drobiu na rynku unijnym. Do zwiększonej sprzedaży zagranicznej zachęcał też poziom cen wysyłkowych, który przewyższał ceny otrzymywane na rynku krajowym.

W 2017 r. eksport drobiu z Polski zwiększy się do 1,3 mln ton

Eksport drobiu z Polski

Szacunki wzrostu eksportu potwierdzają dostępne dane Ministerstwa Finansów. W okresie jedenastu miesięcy 2016 r. z Polski wywieziono 1,1 mln ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 21% więcej niż przed rokiem.
 
Na rynek unijny wysłano więcej o 16% do 0,9 mln ton asortymentu drobiowego, co stanowiło 80% sprzedaży zagranicznej. Głównymi rynkami zbytu dla krajowego mięsa drobiowego w UE były Niemcy z 16% udziałem w eksporcie, Wielka Brytania z 9%, Czechy i Holandia - po 7% oraz Francja z 6%. Dostawy na rynki pozaunijne wzrosły o 34% do 0,2 mln ton i stanowiły 20% wolumenu wywozu łącznie.
 
Najważniejszymi kierunkami sprzedaży poza UE była Ukraina z 6%, Hongkong z 3% oraz Chiny, Benin i Kongo - po 2%. W strukturze towarowej eksportu drobiu w okresie jedenastu miesięcy 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowało mięso kurze z 72% udziałem w ekwiwalencie mięsa. Udział mięsa indyczego wyniósł 18%. Mniejsze znaczenie w kontyngencie wysyłki miał wywóz przetworów drobiowych, drobiu żywego, mięsa z gęsi oraz kaczek.
 
Prognozuje się, że w 2017 r. polski drób będzie w dalszym ciągu konkurencyjny cenowo i jakościowo na rynku unijnym, co będzie stymulowało wzrost wysyłki. Tempo tej zwyżki będzie jednak prawdopodobnie wolniejsze niż w 2016 r. ze względu na możliwe ograniczenie eksportu do krajów pozaunijnych. Przewiduje się, że w 2017 r. wywóz drobiu zwiększy się o 3% do 1,3 mln ton.
 
Także w całej Unii Europejskiej szacowane jest spore ograniczenie dynamiki wzrostu wysyłki z uwagi na występujące ogniska grypy ptaków w wielu regionach Europy. Ograniczająco na unijny eksport będzie oddziaływać również silna konkurencja na rynku globalnym ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. Zgodnie z prognozą KE wolumen eksportu drobiu w 2017 r. wzrośnie o 2% względem 10% zwyżki przewidywanej na rok 2016.
 
Przywóz drobiu do Polski uzupełnia ofertę krajową. Agencja Rynku Rolnego ocenia, że w 2016 r. przywieziono 140 tys. ton drobiu, tj. o 20 tys. ton więcej niż w roku poprzednim. Przedmiotem zakupu były zwłaszcza drób żywy - 59% udziału w strukturze importu oraz mięso świeże i mrożone kurze - 27%. Prognozuje się, że w 2017 r. wolumen importu drobiu będzie zbliżony do szacowanego na rok 2016.


Tagi:
źródło: