| Autor: redakcja1

Krajowe ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków

Kierunek zmian cen tuszek kurcząt i indyków był podobny jak w przypadku zmian cen skupu żywca kurcząt i indyków.

Krajowe ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków
Według danych ZSRIR MRiRW w sierpniu 2021 r. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 6,28 zł/kg, a więc taniej o 9% niż w poprzednim miesiącu, ale drożej o 31% niż przed rokiem.

Cena tuszek indyków patroszonych wynosiła 10,77 zł/kg i była niższa o 5% niż w lipcu br., ale wyższa o 34% niż przed rokiem.

We wrześniu br. ceny zbytu zarówno tuszek kurcząt, jak i indyków uległy dalszemu spadkowi. Tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 5,56 zł/kg, czyli taniej o 11,5% niż w sierpniu br., ale drożej o 12% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 10,61 zł/kg, a więc niższym o 1,5% niż w poprzednim miesiącu, ale wyższym o 35% niż we wrześniu 2020 r.


Tagi:
źródło: