| Autor: redakcja1

Macedonia uzyskała zezwolenie na wysyłkę drobiu do UE

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przeprowadziła audyt w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii celu dokonania pełnej oceny statusu zdrowotnego drobiu oraz warunków niezbędnych do wydawania świadectw weterynaryjnych odnośnie eksportu na rynek unijny.

Macedonia uzyskała zezwolenie na wysyłkę drobiu do UE
Wyniki tego audytu są pozytywne, co pozwoliło na udzielenie Macedonii zezwolenia na wysyłkę mięsa drobiowego do UE. W dniu 28 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/151 z 27 stycznia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 względem wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest import do UE i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych.
 
Według FAMMU/FAPA, w załączniku do rozporządzenia dokonano odpowiedniej zmiany wpisu odnośnie Macedonii. W 2016 roku, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/15 z 7 stycznia 2016 r., Macedonia uzyskała również zezwolenie na dostawy jaj spożywczych do UE.


Tagi:
źródło: