| Autor: redakcja1

Mniejszy eksport jaj

W 2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj.

Mniejszy eksport jaj
Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o większy 46% w porównaniu z 2017 r. W styczniu 2019 r. sprzedaż zagraniczna jaj w skorupkach zwiększyła się o 25,8% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, ale była o 6,1% mniejsza niż przed rokiem. Import jaj świeżych wzrósł o 125,8% w porównaniu z grudniem 2018 r., ale był niższy o 13,8% niż przed rokiem.
 
Eksport przetworów z jaj wzrósł o 76,1% w skali miesiąca, ale był o 13,3% mniejszy w ujęciu roku. Import zmalał o 2,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale zwiększył się o 16,2% wobec stycznia poprzedniego roku.
 
W okresie trzech kwartałów 2018 r. całkowita konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych była o 7,9% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ceny jaj w handlu detalicznym pozostawały wysokie, co wywierało niekorzystny wpływ na poziom ich konsumpcji w gospodarstwach domowych.


Tagi:
źródło: