| Autor: mikolaj

Polska wyeksportowała drób za niemal 900 mln euro

Polski eksport drobiu systematycznie rośnie. W pierwszym półroczu 2015 r. wolumen eksportu żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu zwiększył się o 16% do ok. 444 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 17% do 891 mln EUR. Średnia jednostkowa wartość wywozu była wyższa w skali roku o 1,5% i sięgnęła 2 EUR/kg.

Polska wyeksportowała drób za niemal 900 mln euro

Eksport drobiu z Polski

Jak zauważa FAMMU/FAPA, największy udział w sprzedaży na rynki zagraniczne miało mięso i podroby drobiowe, wolumen wysyłek zwiększył się w ciągu roku o 15% do 390,5 tys. ton, a wartość wzrosła o 16% do 744,5 mln EUR. Bardzo dobry rezultat uzyskano również w eksporcie przetworów z drobiu, wolumen wzrósł o 26% do 39,9 tys. ton, a wartość zwiększyła się o 30% do 109,2 mln EUR.

Największymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa UE, a wśród nich dominowały Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Czechy i Holandia. Najważniejszymi rynkami zbytu z grona krajów trzecich były ponownie Benin i Hongkong, a także Chiny, gdzie wartość sprzedaży wzrosła w ciągu roku ponadtrzykrotnie. Na rynek chiński wysyłaliśmy głównie mrożone elementy kurcząt i indyków: skrzydła, nogi i podudzia. Do Rosji nie eksportowaliśmy w ogóle mięsa drobiowego, z uwagi na embargo wprowadzone w sierpniu 2014 r. Zwiększyła się natomiast ponaddwukrotnie wartość wywozu na Ukrainę. Wolumen eksportu żywego drobiu z Polski w pierwszej połowie br. zmniejszył się o 1% do 12,1 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 3% do 36 mln EUR. W handlu żywcem drobiu od lat odnotowujemy jednak ujemne saldo (-34 mln EUR). Niemcy pozostały największym odbiorcą żywca z drobiu z Polski, jednak wartość wysyłek spadła o 9% do 14,1 mln EUR. Wzrosła natomiast sprzedaż na rynki wschodnie – na Ukrainę (+2%) i Białoruś (+73%), a do Rosji obniżyła się o 7%.

Import drobiu do Polski

Wielkość polskiego importu sektora drobiu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wyniosła 65,2 tys. ton i była o 4% niższa niż rok wcześniej, natomiast wartość zwiększyła się o 2% do 112,7 mln EUR. W zakupach dominował żywiec drobiowy, rosnąc w ciągu roku o 2% wartościowo.

Najważniejszymi dostawcami żywca drobiowego do Polski były Niemcy, Holandia, Czechy i Słowacja. Wielkość przywozu mięsa drobiowego obniżyła się o 6% do 17,5 tys. ton, natomiast jego wartość wzrosła o 13% do ok. 30 mln EUR. Najwyższa wartość zakupów mięsa pochodziła z Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier. W pierwszej połowie br. zmalał przywóz przetworów drobiowych do Polski o 15% ilościowo i o 12% wartościowo. Głównymi rynkami dostaw były również państwa UE, z Austrią, Niemcami i Węgrami na czele.

Dodatnie saldo w polskim handlu drobiem bliskie 780 mln euro

Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu w pierwszej połowie 2015 r. przekroczyło 778 mln EUR i było o 20% wyższe od wyników z tego samego okresu roku ubiegłego.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!