| Autor: mikolaj

Polski handel zagraniczny drobiem w 2014 r.

W 2014 r. wzrósł krajowy eksport produktów drobiowych, a dynamika zwyżki eksportu była większa niż w 2013 r.

Polski handel zagraniczny drobiem w 2014 r.

Eksport drobiu z Polski


Z Polski wysłano 867 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych, tj. o 20% więcej niż w roku poprzednim. Wywóz mięsa wzrósł o 22% do 800 tys. ton, a przetworów drobiowych o 13% do 49 tys. ton.

Import drobiu do Polski

Import produktów drobiowych do Polski w 2014 r. wyniósł 107 tys. ton, czyli to o 9% więcej niż w 2013 r. Zwiększył się tylko przywóz żywca drobiowego. Zakup mięsa zmalał o 6% do 38 tys. ton, a przetworów drobiowych o 14% do 5 tys. ton.Tagi:
źródło: