| Autor: redakcja1

Produkcja drobiu w UE i Polsce

Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. prawdopodobnie osiągnęła 14,9 mln ton i była o 2,2% wyższa niż w roku 2017.

Produkcja drobiu w UE i Polsce
Zwiększenie się produkcji w sporym stopniu wynikał z ograniczenia podaży drobiu pochodzącego z importu z rynku brazylijskiego w pierwszej połowie roku, co zachęcało unijnych producentów do uzupełnienia powstałej luki podażowej. KE szacuje, że w 2019 r. tempo zwyżki produkcji drobiu będzie prawdopodobnie nieznaczne i wyniesie 0,2%.
 
Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%. Wolniejsze tempo wzrostu produkcji było efektem przemian strukturalnych, które miały miejsce w krajowym przemyśle drobiarskim oraz wysokiego już wykorzystania mocy produkcyjnych.
 
W 2019 r. determinantami zwiększenia się produkcji drobiu w Polsce będą popyt eksportowy oraz spożycie wewnętrzne. Według analityków KOWR produkcja drobiu w 2019 r. może wzrosnąć do 5% w odniesieniu do roku 2018. Szacowana nieduża zwyżka produkcji krajowej będzie wynikiem wolnego tempa wzrostu sprzedaży zagranicznej oraz konsumpcji wewnętrznej.


Tagi:
źródło: