| Autor: redakcja1

Produkcja i handel drobiem

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, w lutym 2018 r. wyprodukowały 194 tys. t mięsa drobiowego, a więc to mniej o 10% niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.

Produkcja i handel drobiem
Jednakże, biorąc pod uwagę różnicę w liczbie dni w lutym i w styczniu spadek produkcji w skali miesiąca wyniósł tylko 1,5%. W sumie w dwóch pierwszych miesiącach br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 410 tys. t i była o 7% wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem.
 
Eksport zwiększył się w styczniu 2018 r. w ujęciu roku o 11,2% - 98 tys. t. Tempo wzrostu było więc wysokie, choć nie wszystkie rynki zamknięte po wykryciu w Polsce wirusa grypy ptaków w 2017 r. zostały ponownie otwarte dla polskich produktów.
 
W styczniu br. sprzedaż zagraniczna stanowiła ok. 49% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach. Obrazuje to znaczenie rynków zagranicznych dla rozwoju branży drobiarskiej w Polsce.
 
Import mięsa drobiowego wzrósł w styczniu 2018 r. o 10,8%, a więc o ponad 10 tys. t wobec stycznia 2017 r. Nadal jednak stanowiło to nieznaczny odsetek krajowego spożycia.


Tagi:
źródło: