| Autor: redakcja1

Prognoza produkcji drobiu na lata 2014-2015

W lipcu 2014 roku Komisja Europejska opublikowała „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Według przewidywań unijnych ekspertów, w obrębie najbliższych lat dynamika wzrostu produkcji drobiu w UE będzie umiarkowana – podaje FAMMU/FAPA.

Prognoza produkcji drobiu na lata 2014-2015

Wzrost produkcji drobiu


W 2014 r. poziom produkcji drobiu zwiększy się w ujęciu rocznym o 1,1% do 12,98 mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy, a w 2015 r. o 0,7% do 13,08 mln ton. Z uwagi na odbudowę produkcji wieprzowiny i wołowiny po okresie stagnacji dynamika ulegnie więc dalszemu osłabieniu w odniesieniu do ubiegłych lat – o 1,5% w 2013 r., o 2% w 2011-2012 r., a także o 3,9% w 2010 r.
 

Wyższa konsumpcja drobiu
 

Ze względu na konkurencyjność cenową w porównaniu z mięsem czerwonym oraz w dalszym ciągu niepewną sytuację gospodarczą w UE, konsumpcja drobiu będzie nadal wzrastać pomimo większej podaży pozostałych gatunków mięsa. W 2013 r. poziom unijnego spożycia drobiu zwiększył się w stosunku do 2012 r. o 1,3% do 12,32 mln ton, co odpowiada 24,3 kg wagi poubojowej na jednego mieszkańca.
 
Udział mięsa drobiowego w konsumpcji mięsa ogółem w UE wyniósł 29,9%. W 2014 r. i 2015 r. spożycie mięsa białego będzie rosła w wolniejszym tempie – odpowiednio o 0,9% i 0,4% w ujęciu rocznym. Do wzrostu konsumpcji przyczyni się zwiększenie produkcji, spadek eksportu i nieznacznie wyższy import.

Handel mięsem drobiowym
 

W 2013 r. Unia Europejska była nadal znaczącym eksporterem netto mięsa drobiowego, pomimo zawieszenia ostatnich subsydiów do wywozu mrożonych tuszek kurcząt. Jak wynika z danych, w lipcu 2013 r. UE skierowała na rynki krajów trzecich 1,3 mln ton drobiu, a więc o 1% mniej niż rok wcześniej, a dodatnie saldo w handlu wyniosło ok. 500 tys. ton.
 
Z uwagi na rosnącą konkurencję brazylijskiego drobiu na globalnym rynku oraz ograniczenie zakupów przez Rosję, w 2014 r. oczekiwany jest kolejny już spadek poziomu unijnego eksportu drobiu, tym razem aż o 2,5% do 1,27 mln ton.
 
W omawianym czasie zmniejszą się sporo wysyłki na Ukrainę, zarówno ze względu na wzrost samowystarczalności, jak i niepewność gospodarczą wynikającą z zawirowań politycznych i związanego z tym osłabienia waluty krajowej.
 
Dostawy do Rosji w obrębie ostatnich trzech lat zmalały także z powodu polityki wzrostu krajowej samowystarczalności. Zwiększenie się eksportu na rynek rosyjski w obrębie pierwszych pięciu miesięcy tego roku nie zdoła odwrócić trendu spadkowego w całym roku.
 
Wyższe będą w tym roku dostawy unijnego drobiu do krajów afrykańskich – RPA i Beninu, co jednak nie zdoła zrekompensować mniejszych wysyłek do Arabii Saudyjskiej, Hongkongu i na Ukrainę.
 
W 2015 r. wywóz z UE powinien się już odbudować o 1% do 1,28 mln ton. Po zwyżce importu drobiu do UE w 2011 r. i 2012 r., w minionym roku miał miejsce spadek poziomu przywozu o 6%, a to przede wszystkim z powodu o 12% niższych dostawy z Brazylii. Zostało to częściowo zrekompensowane o 15% większym importem tajskiego drobiu.
 
W 2014 r. i 2015 r. dostawy z krajów trzecich pozostaną w granicy zbliżonej do 2013 r. Poza tym zmniejszą się zakupy w Tajlandii z uwagi na niestabilną sytuację polityczną w tym kraju, co zostanie wyrównane większym importem z Brazylii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!