| Autor: redakcja1

Prognozy dla światowego rynku drobiu

Według prognoz zawartych w raporcie FAO Food Outlook, w 2017 r. światowa produkcja mięsa drobiowego po raz pierwszy w historii przekroczy poziom produkcji mięsa wieprzowego. Wynika to głównie ze zmniejszenia produkcji wieprzowiny.

Prognozy dla światowego rynku drobiu
Eksperci FAO przewidują, że światowa produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. wyniesie 117,7 mln t i będzie jedynie o 0,4% większa ni˙z w 2016 r. Warto jednak zaznaczyć, że w Chinach oczekuje się zmniejszenia produkcji z 17,2 mln t do 15,5 mln t, co oznacza spadek o ponad 10%. Będzie to najniższy poziom od 2007 r. Spadek ten wynika głównie z problemów chińskich producentów, związanych z wystąpieniem grypy ptaków, a także wprowadzonych ograniczeń importowych dla żywego drobiu w związku z wystąpieniem tej choroby u kluczowych dostawców na rynek chiński. Konsekwencją spadku produkcji będzie wzrost popytu importowego ze strony Chin o 5% (r/r) do 1,67 mln t. Tym samym Chiny będą odpowiedzialne za blisko 39% prognozowanego wzrostu importu mięsa drobiowego na świecie.
 
Według ekspertów BGŻ BNP Paribas, znaczny wzrost produkcji drobiu w 2017 r. antycypowany jest w przypadku Brazylii, Stanów Zjednoczonych, a także UE, Indii i Tajlandii. Wynika to głównie z rosnącego popytu konsumpcyjnego na świecie, faktu, że mięso drobiowe jest relatywnie tańsze w porównaniu z innymi gatunkami, a także pozytywnie oceniane przez konsumentów.
 
Stany Zjednoczone są największym producentem mięsa drobiowego na świecie, odpowiadającym za blisko 19% globalnej produkcji. W 2017 r. produkcja tego gatunku mięsa w USA prognozowana jest na 22,0 mln t, czyli o 2% więcej niż rok temu.
 
Z kolei Brazylia jest największym eksporterem mięsa drobiowego i w 2017 r. będzie głównym beneficjentem wzrostu światowego handlu, odpowiadając za jedną trzecią światowego eksportu. Wolumen eksportu z tego kraju prognozowany jest na 4,49 mln t, czyli o 3% więcej niż w 2016 r. Brazylia, jako kraj wolny od grypy ptaków, ma dostęp do rynków, które są zamknięte dla jej głównych konkurentów (USA, UE), w szczególności Chin.
 
W przypadku UE (trzeci producent i eksporter na świecie), pomimo wystąpienia grypy ptaków, oczekiwany jest nieznaczny (o 0,7%) wzrost produkcji z 14,65 mln t w 2016 r., do 14,75 mln t w br. W niewielkim stopniu wzrośnie również unijny eksport, o 1%, i szacowany jest na 1,52 mln t. Wynika to głównie ze stabilnego i silnego popytu wewnętrznego na mięso drobiowe, ograniczonego wzrostu produkcji, a także obowiązujących restrykcji handlowych, związanych z grypa ptaków.
 
Silnego wzrostu eksportu oczekuje się w przypadku Tajlandii, gdzie wolumen wywozu mięsa drobiowego w 2017 r. wzrośnie o 6% i po raz pierwszy przekroczy 1 mln t. Wzrośnie również eksport z takich krajów, jak: Ukraina (+11%), Argentyna (+11%), Chile (+8%), Kanada (+7%) i Turcja (+4%).


Tagi:
źródło: