| Autor: redakcja6

Prognozy dla rynku drobiu na lata 2013-2022

Zapraszamy do zapoznania się z dziewiątą już wersją cyklicznego raportu dotyczącego prognoz na rynkach drobiu na świecie, przygotowanym przez Organizację ds. Współpracy i Rozwoju w Europie oraz FAO.

Prognozy dla rynku drobiu na lata 2013-2022
W ostatniej dekadzie przypadającej na lata 2003-2012 sektor drobiu był dynamicznie rozwijającą się branżą mięsną – z produkcją i konsumpcją rosnącą o 3,7% w ciągu roku. Dla porównania spożycie i produkcja wieprzowiny zwiększyły się odpowiednio o 1,9% oraz 1,8% w relacji rocznej, wołowiny o 1,4% oraz 1,2%, a mięsa owczego o 2,1% rocznie. Z danych wynika, że wyższym tempem wzrostu charakteryzowały się kraje rozwijające się – o 4,7%, a w krajach rozwiniętych było ono o połowę wolniejsze – o 2,3%. Spośród światowych czołowych producentów drobiu, wytwórczość najbardziej rosła w Brazylii – o 5 r/r, a u pozostałych znacznie wolniej: w Chinach – o 3,1%, w Stanach Zjednoczonych – o 0,9%, a w Unii Europejskiej – o 1,3%. Jednocześnie najwyższe tempo wzrostu nastąpiło w Rosji – o 15%, na Ukrainie – o 13%, w Argentynie – o 11%, Turcji – o 8% i Indiach – o 7%. Konsumpcja drobiu wzrosła nie tylko w krajach rozwijających się – o 5% w ciągu roku, ale ciekawie kształtowało się także spożycie w krajach rozwijających się – o 1,8% r/r.
 
Według prognoz FAO oraz OECD, w bieżącej dekadzie (2013-2022), światowa produkcja mięsa drobiowego będzie rosła w niższym tempie niż poprzednio, bo o 1,9% w ciągu roku i wyniesie pod koniec dekady, w 2022 roku około 129 mln ton. W analizowanym okresie mięso drobiowe będzie stanowiło 37% globalnej podaży mięsa ogółem.
 
Drób będzie także gatunkiem mięsa o najszybszym tempie wzrostu produkcji, ze względu na krótszy cykl produkcyjny i wyższy współczynnik konwersji paszy w porównaniu z mięsem czerwonym. Dynamika wzrostu wytwórczości będzie ponownie najwyższa w krajach rozwijających się – o 2,2% rocznie w ślad za wzrostem gospodarczym i liczby ludności.
 
Według ekspertów, w omawianej dekadzie konsumpcja mięsa drobiu na świecie będzie rosła średnio o 1,9% w ciągu roku do około 128 mln ton w 2022 roku. Wzrost spożycia drobiu będzie ponownie najwyższy spośród wszystkich gatunków mięsa. Tempo wzrostu konsumpcji będzie większe w krajach rozwijających się i wyniesie 2,3% rocznie, głównie z regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i państw eksportujących ropę. Zdaniem ekspertów duży wpływ na spożycie drobiu wywrze wzrost demograficzny, poprawa siły nabywczej społeczeństwa oraz zmiany nawyków żywieniowych. Z kolei kraje rozwinięte zanotują niższy wzrost zapotrzebowania na białe mięso, tj. 1,3% w ciągu roku, ze względu na niższy wzrost demograficzny, obniżenie dochodów oraz choroby spowodowane spożyciem mięsa drobiu.
 
W latach 2013-2022 spodziewane jest jednak spowolnienie dynamiki wzrostu obrotów handlowych z 6,7% rocznie w ubiegłej dekadzie do 2,1% w skali roku w bieżącej. W tym przypadku eksport będzie jednak wyższy do krajów rozwiniętych i wyniesie 2,2% w ciągu roku. Natomiast kraje rozwijające zanotują 2% zwyżkę wysyłek rocznie.
 
Jednocześnie na wysokim poziomie pozostaną najprawdopodobniej światowe ceny drobiu. Do końca 2022 roku zwiększą się one najprawdopodobniej o 13% do 1532 USD/tonę. Unijne ceny będą najprawdopodobniej dwukrotnie wyższe od amerykańskich. W realnym ujęciu, ze względu na wcześniejsze dostosowanie do podwyżek pasz, ceny drobiu pozostaną na stabilnym poziomie. Niemniej jednak ceny pasz dla drobiu do końca omawianej dekady będą wysokie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!