| Autor: redakcja1

Unijny rynek drobiu w 2016 i 2017 roku

Jak wynika z „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”, produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r. zwiększyła się o 4,4% w ujęciu roku do 14,4 mln ton.

Unijny rynek drobiu w 2016 i 2017 roku

Rynek drobiu w UE

Ekspansji poziomu wytwarzania sprzyjały stosunkowo niskie ceny pasz, dzięki kolejnym sprzyjającym zbiorom na świecie. Pomimo mniejszych cen kurcząt brojlerów, unijna produkcja mięsa drobiu wzrosła w pierwszym półroczu 2016 r. o 6%, jednak w drugiej połowie roku była większa już tylko o 1%. Zwyżki produkcji zaobserwowali w 2016 r. wszyscy znaczący producenci drobiu w UE, oprócz Francji – spadek o 3%, dotkniętej ptasią grypą. Największą dynamikę wzrostu miała ponownie Polska o 13%, Włochy o 6%, Holandia o 6%, Hiszpania o 5%, Niemcy o 1% i Wielka Brytania o 1%. Ogniska ptasiej grypy, które pojawiły się pod koniec 2016 roku w kilku państwach członkowskich UE, miały nieznaczny wpływ na wielkość produkcji kurcząt brojlerów.
 
Bardziej ucierpiała produkcja gęsi, kaczek oraz kur niosek z systemu wolnowybiegowego, z uwagi na wymóg utrzymywania ptactwa w zamkniętych pomieszczeniach. Pod koniec 2016 r. wstawienia piskląt do produkcji brojlerów były już mniejsze niż rok wcześniej, co jest sygnałem spowolnienia wzrostu unijnej produkcji drobiu w 2017 r. i 2018 r. odpowiednio o 0,7% i 0,8%.
 
W 2016 r. unijne spożycie drobiu zwiększyło się o 3,8% do 13,8 mln ton, a więc do 26,9 kg na jednego mieszkańca ze względu na niskie ceny i obfitą podaż. Komisja przewiduje, że konsumpcja drobiu w UE w 2017 r. wzrośnie już tylko o 0,7% do 13,9, a więc do 27,1 kg na jednego mieszkańca. Skala zwyżki spożycia będzie mniejsza niż w poprzednich latach, gdyż rynek staje się coraz bardziej nasycony. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz większa produkcja będą jednak nadal faworyzowały mięso drobiu.
 
W całym 2016 r. ceny kurcząt brojlerów w UE były stosunkowo niskie i oscylowały poniżej 185 EUR/100 kg. Notowania malały sukcesywnie od maja do 174 EUR/100 kg w listopadzie 2016 roku ze względu na obfitą podaż i były o 8% mniejsze od tych z 2015 r. Jedynie w grudniu zaobserwowano ich nieznaczny wzrost. Mniejsze ceny przyczyniły się do poprawy konkurencyjności unijnego drobiu na rynkach zagranicznych. Przewaga komparatywna nad Brazylią nie była jednak możliwa, gdyż ceny produktów brazylijskich oscylowały w drugiej połowie 2016 r. wokół 120 EUR/100 kg. Według FAMMU/FAPA, w 2016 r. wywóz mięsa drobiu z UE zwiększył się o 9,4% do 1,47 mln ton. W pierwszej połowie wysyłki wzrosły o 11%, jednak w drugim półroczu tempo zwyżki osłabło z uwagi na przypadki ptasiej grypy i tymczasowe obostrzenia, wprowadzane przez partnerów handlowych względem niektórych państw członkowskich.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: